Topplederne diskuterer IT uten IT-sjefen

Norske ledergrupper styrer IT-utviklingen i sine selskaper - uten at IT-sjefen er med.

Topplederne diskuterer IT uten IT-sjefen

Norske ledergrupper styrer IT-utviklingen i sine selskaper - uten at IT-sjefen er med.

To undersøkelser utført for HP viser at bare 12 av Norges 100 største selskaper oppgir å ha IT-sjefen i toppledelsen. Likevel snakker de store bedriftene overraskende ofte om teknologi på sine toppledermøter.

Mange i IT-bransjen har ytret sin skuffelse over at toppledelsen ikke inkluderer IT-sjefen og at det har skapt et teknologigap. Det har blitt en utbredt tanke å tro at toppledelsen stort sett tenker kostnadskutt når de diskuterer IT. Det stemmer ikke, ifølge HP.

- Jeg tror ikke dette skyldes manglende IT-kompetanse hos norske toppsjefer. Det er nok vi i IT-bransjen som må ta hovedansvaret for å fylle kompetansegapet, sier Administrerende Direktør Eivind Roald i HP Norge.

HP mener at deres undersøkelse viser at toppsjefene overaskende nok kan teknologi og at de gjerne vil diskutere det. Undersøkelsene viser at de ser forbi kostnadskutt og at de forstår at teknologi kan være et forretningsmessig viktig bidrag. Problemet deres er at de ikke finner gode samtalepartnere.

Administrerende direktør Eivind Roald i HP Norge mener det er på tide med litt mer ydmykhet i IT-bransjen i Norge. Samtidig mener han topplederne i større grad bør ta initiativ til å invitere IT-kompetanse inn i ledergruppen.

- Vi må erkjenne at teknologigapet er reelt i vår bransje, og at hovedansvaret for å tette det hviler på oss selv, og ikke på norske toppsjefer. Norske toppledere forventer at IT skal bidra forretningsstrategisk, sier Roald.

Til toppen