Toppsikret Linux skal tilbys kommersielt

Et amerikansk selskap lager verdens mest sikre Linux for Pentagon, og skal selge det på det åpne markedet.

Trusted Computer Solutions ble opprettet i 1994 for å tilby sikre IT-løsninger til offentlig og privat sektor. Selskapet har blant annet oppnådd høye sikkerhetssertifiseringer for en ordning som gjør det forsvarlig også i svært følsomme miljøer å kople én og samme arbeidsstasjon samtidig til flere nettverk med varierende sikkerhetsgraderinger. Brukere kan ha Internett i ett vindu, samtidig som de kjører applikasjoner over lukkede nett i et annet. Løsningen er en del av selskapets SecureOffice Suite, og avskaffer behovet for å utstyre medarbeidere i høyt sikrede miljøer med flere PC-er hver.

Selskapet kunngjorde sist mandag at det snart vil ha klar til betatesting en sikker utgave av Linux, døpt Trusted Linux, som tar mål av seg til å bli verdens første kommersielt tilgjengelig MLS-type («multilevel secure») Linux.

Trusted Linux bygger på et prosjekt fra USAs sikkerhetsmyndighet National Security Agency, kjent som Security Enhanced Linux. Systemet tar mål av seg til å sertifiseres etter nivå 4 til Common Criteria. Bare ett operativsystem innehar denne sertifiseringen i dag, Trusted Solaris fra Sun, og da bare på Suns egne UltraSparc-maskiner.

Trusted Linux skal oppnå MLS ved å automatisere og håndheve svært strenge sikkerhetsregler i tråd med vedtatte profiler for informasjonsvern og adgangskontroll. Profilene er definert i dokumentet Central Intelligence Directive 6/3, og heter henholdsvis Labeled Security Protection Profile, Controlled Access Protection Profile og Role-based Access Control Protection Profile.

Til toppen