Toppsikret Linux skal tilbys kommersielt

Et amerikansk selskap lager verdens mest sikre Linux for Pentagon, og skal selge det på det åpne markedet.

Et amerikansk selskap lager verdens mest sikre Linux for Pentagon, og skal selge det på det åpne markedet.

Trusted Computer Solutions ble opprettet i 1994 for å tilby sikre IT-løsninger til offentlig og privat sektor. Selskapet har blant annet oppnådd høye sikkerhetssertifiseringer for en ordning som gjør det forsvarlig også i svært følsomme miljøer å kople én og samme arbeidsstasjon samtidig til flere nettverk med varierende sikkerhetsgraderinger. Brukere kan ha Internett i ett vindu, samtidig som de kjører applikasjoner over lukkede nett i et annet. Løsningen er en del av selskapets SecureOffice Suite, og avskaffer behovet for å utstyre medarbeidere i høyt sikrede miljøer med flere PC-er hver.

Selskapet kunngjorde sist mandag at det snart vil ha klar til betatesting en sikker utgave av Linux, døpt Trusted Linux, som tar mål av seg til å bli verdens første kommersielt tilgjengelig MLS-type («multilevel secure») Linux.

Trusted Linux bygger på et prosjekt fra USAs sikkerhetsmyndighet National Security Agency, kjent som Security Enhanced Linux. Systemet tar mål av seg til å sertifiseres etter nivå 4 til Common Criteria. Bare ett operativsystem innehar denne sertifiseringen i dag, Trusted Solaris fra Sun, og da bare på Suns egne UltraSparc-maskiner.

Trusted Linux skal oppnå MLS ved å automatisere og håndheve svært strenge sikkerhetsregler i tråd med vedtatte profiler for informasjonsvern og adgangskontroll. Profilene er definert i dokumentet Central Intelligence Directive 6/3, og heter henholdsvis Labeled Security Protection Profile, Controlled Access Protection Profile og Role-based Access Control Protection Profile.

Til toppen