- Toppsjefene i IT-bransjen er overbetalt

IT-ansatte er marginalt mindre negative til leder-lønningene, men frustrasjonen er stor.

IT-ansatte er marginalt mindre negative til leder-lønningene, men frustrasjonen er stor.

En global undersøkelse gjennomført av bemanningsbyrået Kelly Services viser at nordmenn er kritiske til toppsjefer og synes mange av dem er overbetalte.

Dette gjelder både Norge og de andre landene. Totalt er det i overkant av 115.000 som har deltatt i undersøkelsen. Dette er arbeidstakere i 33 land, hvorav cirka 1.700 i Norge.

42 prosent av de spurte i Norge mener at toppsjefene i IT-bransjen er overbetalt. Dette er marginalt mindre enn generelt i Norge. På landsbasis uavhengig av bransje mener 43 prosent at toppsjefene er overbetalte.

De mest kritiske finner vi i Akershus og Vest-Agder, og de minst kritiske i Hedmark og Oppland. Kvinner er ifølge undersøkelsen mer skeptiske til topplederlønningene enn menn.

Mange arbeidstakere mener de jobber hardere og mer produktivt enn sjefen og dessuten at sjefen ikke forstår hva de gjør på daglig basis.

Blant hovedfunnene i den norske delen fordelt på alle bransjene av undersøkelsen kom det fram at:

 • 43 prosent mener toppledere er overbetalte
 • 18 prosent sier de jobber hardere enn sjefen
 • 24 prosent sier sjefen ikke forstår hva de gjør på daglig basis
 • 40 prosent mener at sjefen ikke kunne gjort jobben deres
 • Administrerende direktør i Kelly Services Norge, Carl Fredrik Bjor, mener funnene røper en dyp skepsis rundt prestasjonene til mange med sjefsstilling og belønningene de mottar.

  - Undersøkelsen antyder at selv før finanskrisen, som har økt fokuset på topplederlønninger og bonuser, signaliserte arbeidstakere at de var skeptiske til toppsjefens lønns- og bonusvilkår, sier Bjor.

  Arbeidstakerne synes i mange tilfeller at forholdet mellom egne prestasjoner og belønning står i kontrast til toppsjefens. De føler også at mange i seniorroller ikke tilbyr den grad av støtte og veiledning som er påkrevd for å motivere arbeidsrekkene.

  De mest overbetalte toppsjefene i arbeidstakernes øyne, var i Tyrkia, Ungarn, Sveits, Tyskland, Finland, Nederland og USA. Av alle de 33 landene i undersøkelsen, ligger Norge på 11. Plass.

  Skepsisen til lederlønninger viser seg å være høyest blant kvinner, hvor 47 prosent mener toppsjefer er overbetalt, noe kun 39 prosent av de mannlige er enige i.

  Funnene i undersøkelsen antyder at skepsisen til toppsjefers beslutninger og prestasjoner i forhold til lønninger og bonuser er økende, samt at finanskrisen har bidratt til et ønske om at prosessene rundt belønning av toppledere skal være mer åpne og knyttet til prestasjon og resultater.

Til toppen