Toppsjefene slutter i Fast

Både konsernsjef Rob Fisher og finansdirektør Bob Beveridge i Fast slutter, samtidig med at det blir klart at minst 60 ansatte mister jobben. Børsnoteringen skal også utsettes.

Både konsernsjef Rob Fisher og finansdirektør Bob Beveridge i Fast slutter, samtidig med at det blir klart at minst 60 ansatte mister jobben. Børsnoteringen skal også utsettes.

Nedskjæringene kommer samtidig med kvartalstallene som viser sterk inntektsvekst og lavere underskudd. Resultat etter skatt endte på minus 10,21 millioner dollar (17,60 millioner dollar i fjor), av en omsetning som økte fra 0,67 millioner dollar i andre kvartal i fjor til 8,65 millioner dollar i samme kvartal i år, opplyser selskapet.
Fast Search & Transfer ASA melder at den gjenværende toppledelsen blir konsolidert rundt eksisterende ledelse, etter at administrerende direktør Rob Fisher og finansdirektør Bob Beveridge nå slutter etter vel ett år i sine posisjoner. I løpet av høsten får de følge av 60 andre ansatte. Nedskjæringene vil redusere kostnadene med mellom 1 og halvannen million dollar i måneden fra årsskiftet.

Opticom er største aksjonær i Fast, som planla børsnotering både i New York og i Oslo i vår, men endte med Oslo i juni. Nå er planene for New York-notering utsatt på ubestemt tid. Selskapet fokuserer på virksomheter i selskapet som går bra, og mener det skal redusere tapene betydelig.


I meldingen fra selskapet heter det at på kort sikt vil veksten hemmes på grunn av internasjonale konjunkturer.

Til toppen