Topptall fra France Telecom

Midt i planene om å privatisere France Telecom legger selskapet fram et halvårsresultat som viser en kraftig resultatvekst.

Overskuddet endte på nesten 11 milliarder kroner av en omsetning på vel 94 milliarder kroner. Resultatet kommer som bestilt av den franske regjeringen som gjorde sitt endelige vedtak om å privatisere for bare noen dager siden. Da la regjeringen fram planer om å selge 20 prosent av aksjene i selskapet til markedet, mens en andel på 7,5 prosent ville bli tilbudt Deutsche Telekom, eventuelt som bytte mot en tilsvarende aksjepost i det tyske selskapet.

Da resutatet til France Telecom ble lagt fram i går fortalte sjefen sjøl, Michel Bon, at telecom-aksjene vil bli børsnotert i Paris og New York, samt at småaksjonærene vil få aksjene til en lavere pris enn institusjonelle kjøpere.

Til toppen