Tormod betaler Økokrim-boten

Telenor er fremdeles ikke enige med Økokrim, men nå gir Hermansen seg.

Telenor er fremdeles ikke enige med Økokrim, men nå gir Hermansen seg.

Telenor har besluttet å vedta forelegget fra Økokrim av 13. desember i fjor på to millioner kroner og inndragning på åtte millioner for påstått brudd på telelovgivningen.
"Telenor er fortsatt av den oppfatning at selskapet ikke har overtrådt de bestemmelsene forelegget bygger på, men velger allikevel å vedta forelegget", skriver selskapet.


"Saken har utelukkende historisk interesse og skyldes helt spesielle markeds- og regulatoriske forhold på slutten av 90-tallet som ikke lenger er relevante. De forhold forelegget bygger på har dermed verken prinsipiell betydning eller forretningsmessig innvirkning på nåværende eller fremtidige driftsforhold i Telenor. Telenor velger derfor ut fra en helhetsvurdering å vedta forelegget", sier Telenors konsernsjef Tormod Hermansen.

Til toppen