Tormod får beskjedne opsjoner

Tormod Hermansen og 74 andre Telenor-sjefer skal få dele tre millioner opsjoner. Gevinsten vil neppe få LO til å protestere.

Tormod Hermansen har fått Telenor på børs og da følger det gjerne med noe som så og si alle andre børsnoterte selskaper har: opsjonspakker til ledelsen. Og slike pakker kan gi en svært hyggelig uttelling.

Det er 75 ledere i Telenor som skal dele tre millioner opsjoner. Det vil først bli kjent hvor mange Hermansen får om en måned, forteller informasjonssjef Steinar Ostermann til digitoday.no.

Opsjonene tar utgangspunkt i Telenors gjennomsnittlige aksjekurs i mars, noe som ligger på rundt 38 kroner. Hvis aksjekursen løfter seg mer enn 12 prosent i året, kan lederne innløse en tredjedel av opsjonene hvert år i tre år.

Hvis Telenor gjør det bra og aksjekursen løfter seg 12 prosent de neste 12 månedene, vil hver av de 75 lederne få en bonus på 68.000 kroner det første året. Dette regnestykket forutsetter at alle ledere får 40.000 opsjoner hver. Men hvis man tipper forsiktig på at Hermansen får fem ganger så mye som de andre, ender han opp med 304.000 kroner det første året. Dette er beskjedent i forhold til andre toppledere sitter igjen med etter slike kursløft.

De 22.000 øvrige ansatte, pluss ansatte i andre selskaper der Telenor eier mer enn 90 prosent av aksjene, får også en liten gulrot.

"Ordningen trer i kraft i 2001, og innebærer tilbud til alle ansatte om å kjøpe aksjer for enten 7.500 eller 15.000 kroner, med en skattefri kontantrabatt på 1.500 kroner som trekkes fra kjøpesummen. Det vil i tillegg bli tildelt resultatbonusaksjer dersom aksjekursen tillagt aksjeutbyttet har økt med minst 12 prosent i perioden. Resultatbonusaksjene tildeles med henholdsvis 2.500 kroner og 5.000 kroner avhengig av antallet kjøpte aksjer. Verdien av tildelte bonusaksjer vil bli fordelsbeskattet som lønnsinntekt på vanlig måte."
Til toppen