Tormod Hermansen med ramsalt kritikk av svenske partnere

Tormod Hermansen gjenopplivet striden med svenskene da han kom med ramsalt kritikk av Telia i et foredrag tirsdag. Svensk treghet var det største momentet som ble trukket inn.

Tormod Hermansen gjenopplivet striden med svenskene da han kom med ramsalt kritikk av Telia i et foredrag tirsdag. Svensk treghet var det største momentet som ble trukket inn.

Konsernsjef i Telenor/Telia, Tormod Hermansen mener det ble brukt for lang tid på å få i stand fusjonen mellom de to teleselskapene. Han kritiserer også de svenske eierne for å ha brukt for lang tid på å bestemme seg for hva de ville selge for å få EU-kommisjonens godkjennelse.

- Arbeidet har tatt for lang tid. Tempo er det viktigste i en fusjonsprosess og vi brukte syv måneder fra intensjonsavtalen ble signert til EU-kommisjonen gav sitt ja.

- Det er åpenbart at den nye ledelsen i det nye teleselskapet har begrenset legitimitet til å ta tunge beslutninger på vegne av selskapet, sa Hermansen på et møte i Polyteknisk Forening onsdag.

Han benyttet anledningen til å gi en dårlig skjult kritikk til de svenske eierne av Telia som først i siste øyeblikk bestemte seg for at de kunne gå med på å selge kabel-TV virksomheten i tråd med EU-kommisjonens krav for å godkjenne fusjonen.

- I ettertid er det lett å se at en burde blitt enig om dette i tide, slik at EU-kommisjonens granskning av fusjonen kunne begrense seg til seks uker og ikke til 4,5 måneder.

Hermansen sa at om eierne hadde blitt enige om hva de ville selge på et tidligere tidspunkt, så ville en også ha unngått den siste utsettelsen av fusjonen da partene bad kommisjonen om en ekstra uke.

Han sa at det gikk alt for lang tid fra fusjonen ble bestemt til fusjonen var et faktum, noe som blant annet førte til at ledelsen i det nye teleselskapet i den perioden i realiteten var bakbundet uten mulighet til å ta beslutninger på vegne av det nye selskapet.

- Det synes som at en fra svensk side fremdeles har vanskelig for å akseptere en norsk konsernsjef for et svensk selskap med en eierfordeling der den norske eieren blir sittende med 40 prosent, sa Hermansen og signaliserte dermed at han var klar over problemene som han ville møte.

Han pekte også på at en raskere fusjonsprosess ville bety at en kunne unngå mye av den offentlige debatten rundt fusjonen, som man mener har ført til at selskapet på kort sikt har tapt tillit.

Han opplevde pressekampanjer med mer eller mindre ukjent opphav og bevisste lekkasjer i utenlandsk presse, som forsøk på å svekke fusjonen, han selv som konsernsjef og for et bytteforhold på 40/60 mellom eierne av de to selskapene.

På lengere sikt mener Hermansen imidlertid at det er fult mulig å gjenreise tilliten i markedet og kunne presentere Telenor/Telia som et av verdens ledende teleselskap på mobiltelefoni, Internett og carrierløsninger.

Nå jobber Hermansen mot en børsintroduksjon av det nye selskapet en gang mot slutten av første halvår år 2000.

Til toppen