Tormod investerer for fremtiden

Telenor-sjef Tormod Hermansen tjente 48 millioner kroner mindre i første kvartal i år sammenliknet med samme periode året før. Store deler av inntektene brukes til investeringer i europeiske mobil- og Internett-selskapet samt en sterk opprusting av selskapets nettverk i Norge.

Telenor-sjef Tormod Hermansen tjente 48 millioner kroner mindre i første kvartal i år sammenliknet med samme periode året før. Store deler av inntektene brukes til investeringer i europeiske mobil- og Internett-selskapet samt en sterk opprusting av selskapets nettverk i Norge.

Telenor omsatte tjenester og tellerskritt for 7,7 milliarder kroner i først kvartal i år, en vekst på 12 prosent fra samme periode i fjor. Telenor hadde en vekst på 14 prosent i driftsinntektene, men resultatet før skatt belastes med et tap på 337 millioner kroner.

- Tapene skyldes at Telenor er inne i en investeringsfase i sin satsing på mobiltelefon og Internett i Europa, sier Reidar Gjærum, direktør for ekstern kommunikasjon i Telenor til digi.no. Tapene stammer blant annet fra Telenors investeringer i mobiltelefonselskapene Viag Interkom i Tyskland og Connect Austria i Østerrike, forteller han.

Kvartalstallene viser at Telenor holder et ekstremt investeringsnivå. Totalt investerte Telenor 3,3 milliarder kroner i årets tre første måneder - noe som tilsvarer 42 prosent av omsetningen. 1,8 milliarder kroner ble brukt her i Norge mens 2 milliarder kroner gikk med i utlandet, stort sett i det russiske mobilselskapet Vimpel Communications.

Telenor vokser på en rekke felter, men begynner nå å merke den økte konkurransen - blant annet faller inntektene på vanlig telefoni og mobiltelefoni.

- Telenor forventer vekst også i tiden fremover til tross for pressede marginer og økt kamp om markedsandelene, sier konserndirektør Torstein Moland. Økende konkurranse innebærer større usikkerhet knyttet til det økonomiske resultatet, sier han.

Telenor pleier å avholde en presentasjon om sine resultater, men informerte i dag omverdenen skriftlig. Dette er ikke fordi Tormod Hermansen er misfornøyd med utviklingen, men at han og flere andre er for opptatt med Telia-fusjonen. Telenor har av samme årsaker utnevnt Peter Pay til fungerende konsernsjef slik at Hermansen kan fokusere på fusjonen.

Økningen i salget til Telenor stammer ikke uventet fra vekstområdene Internett, satellitt og mobiltelefoni. Disse områdene bidro med 600 millioner kroner mer, 60 prosent av veksten. Telenor forteller også at de vokser innen områdene kundeutstyr, installasjonsvirksomhet, IT-drift og -service.

Telefon-trafikken her i Norge økte med 13 prosent siden første kvartal i fjor, stort sett takket være bruk av Internett.

Internett utgjør nå 23 prosent av Telenors lokaltrafikk i kvartalet, mot 15 prosent i samme periode i fjor.

Også bruken av mobiltelefoner stiger, men prisfallet har reduserte inntektene fra mobil og vanlig telefoni falt med 160 millioner kroner i forhold til samme første kvartal i fjor. Telenor opplyser at de har 1,4 millioner mobiltelefonkunder, en økning på 139.000 fra i fjor.

En annen trend i telemarkedet er overgangen til ISDN. Telenor har siden første kvartal i fjor innstallert 139.000 ISDN-linjer - halvparten nye og halvparten som erstatning for gamle, analoge linjer.

Til toppen