Tormod kan stoppe NRK og TV 2s digital-planer

Telenor ville gi Norge digital-TV, men nå tar NRK og TV 2 kontrollen. Det kan bli dyrt for dem - nå skal partene konkurrere med Telenor som har sterke kort på hånden.

I dag kom bekreftelsen på at TV 2 og NRK sammen skal danne et selskap for å bygge ut digital-TV i Norge. Det så lenge ut som Telenor skulle være sjef, men nå tar NRK og TV 2 grep.

Det kan bli dyrt, og er det noe NRK og TV 2 har lite av så er det penger.

TV 2 og NRK sendte ut en pressemelding tidligere i dag der de gjør det klart at de sammen danner et selskap som vil søke konsesjon i et riksdekkende digitalt bakkenett. Selskapets overordnede mål er å gi alle norske husstander tilgang til et bredt og attraktivt digital-TV-tilbud. Tor Fuglevik tilsettes som administrerende direktør i selskapet, mens Kåre Valebrokk blir styreformann.

- I et lite land som Norge er det uten tvil fornuftig at TV 2 og NRK står sammen for å gi folk flest et godt digitalt tilbud, sier konsernsjef Kåre Valebrokk i pressemeldingen.

Kringkastingssjef John G. Bernander vektlegger behovet for fortsatt sterke allmennkringkastere i en digital medievirkelighet med stadig tøffere konkurranse.

- Det forutsetter at NRK og TV 2 gis en sentral rolle i en av plattformene for digital-tv. Ut fra en slik posisjon vil vi søke samarbeid med andre plattformer for å gi den elektroniske programguiden - selve inngangsporten til den digitale verden - et sterkt norsk innhold, sier Bernander i meldingen.

Gjennom selskapet vil NRK og TV 2 bidra til en hurtig overgang fra analog til digital distribusjon i det bakkebaserte kringkastingsnettet.

Før hele befolkningen kan motta digital-TV, vil TV 2 og NRK ha store utgifter knyttet til kostbar dobbeldistribusjon av analoge og digitale signaler.

Selskapet har derfor som grunnleggende mål å få til en rask utbredelse av digitalt TV-mottak for dermed å kunne slukke det analoge bakkesendernettet så tidlig som mulig. Det er helt avgjørende for NRK og TV 2s forretningsmessige vurdering at det gjennom konsesjonsprosessen avklares uomtvistelige forutsetninger for slukking, heter det i pressemeldingen.

Finansiering av digital-TV-bokser vil derfor være en integrert del av selskapets virksomhet. Ved å tilby tilnærmet gratis bokser til alle norske husstander, tror NRK og TV 2 at man unngår de problemene som har bremset utbredelsen av digital-TV i land som Sverige og Storbritannia, tror TV-partnerne.

NRK og TV 2 vil derfor gjennom det nye selskapet tilby digitale TV-bokser til alle norske husstander. De besparelser allmennkringkasterne oppnår ved rask avvikling av analog distribusjon skal sammen med en lav kortavgift bidra til å finansiere boksene.

Bakkenettet må betraktes som et av flere konkurrerende nett. NRK og TV 2s felles selskap ønsker å etablere seg som operatør i dette nettet. Det innebærer at NRK og TV 2 gjennom selskapet inntar en aktiv rolle, ikke bare i forhold til produksjon og levering av innhold til bakkenettet, men også i forhold til nye deler av verdikjeden som kunderelasjon, markedsføring, sammensetting av innhold og tjenester, og salg.

Regnstykket og samarbeidet de to selskapene nå skal gjennomføre er todelt. For å skape digital-TV, må partene både bygge ut et mastnett som dekker hele Norge og dele ut digitale dekodere til alle husstander.

Digital-TV er viktig for IT- og telebransjen fordi dekoderne egentlig er enkle datamaskiner. I tillegg til et bedre TV-signal, vil de servere Internett, e-post og andre tjenester og spill.

Telenor beregner den totalt prislappen på dette til et sted mellom fem milliarder og seks milliarder kroner. Dette har de to TV-selskapene neppe råd til og ønsker trolig at Telenor skal bygge ut nettet. Men det er det ikke sikkert at Tormod Hermansen sier ja til. Telenor eier i dag det analoge sendenettet (Norkring). De har allerede mastene og det er mye billigere for Telenor å bygge ut enn det er for NRK og TV2 å bygge et helt nytt nett.

Men skal Telenor bare være en underleverandør, vil de kanskje stille tøffe krav til NRK og TV 2. For Telenor har allerede Canal Digital og vil trolig se på NRK og TV 2 som en tøff konkurrent.

Da ligger det an til svært dyre forhandlinger for TV 2-sjef Kåre Valebrokk og NRK-sjef John G. Bernander. For Tormod Hermansen og hans etterfølger har sterke kort på hånden.

digi.no har fått vite at TV 2 og særlig NRK har en kontrakt med Telenor om bruk av Norkring som binder selskapene i fem til ti år fremover. Det kan bli dyrt for NRK og TV 2 å betale seg ut av denne kontrakten. De to partene må trolig også garanterte dyrt før Telenor begynner å bygge et digitalt nettverk for dem

Hele regnestykket står og faller på om Stortinget gir grønt lys. Vil staten, som allerede har gått inn for en slanking av NRK, nå sprøyte inn nye milliarder i statskringkasteren? TV 2 kan hente inn penger hos sine kommersielle eiere og i aksjemarkedet, men det kan ikke NRK.

Telenor kan derfor i praksis sitte med en vetorett i saken.

Til toppen