Tormod - kongen av Platåberget

I løpet av fire år har Svalbard Satellittstasjon overtatt en dominerende rolle i verdensmarkedet for nedlasting av data fra polarbanesatellitter.

I løpet av fire år har Svalbard Satellittstasjon overtatt en dominerende rolle i verdensmarkedet for nedlasting av data fra polarbanesatellitter.

Verdens nordligste jordstasjon, Svalbard satellittstasjon (Svalsat), ligger på Platåberget like utenfor Longyearbyen. Her kan antennene motta data fra alle de 14 passeringene en polbanesatellitt gjør i løpet av ett døgn. Dette gjør at satellittstasjonen utkonkurrerer alternativer som Kiruna og tilsvarende stasjoner på Sydpolen og i Alaska. Norsk Romsenter har investert 80 millioner kroner på Svalbard for å utvikle stasjonen som romsenteret karakteriserer som verdens ledende.

NASA ble første kunde etter åpningen for fire år siden, deretter den europeiske romorganisasjonen ESA, og den europeiske meterologiorganisasjonen Eumetsat. Også den amerikanske værvarslinga er interessert og blir testkunde i 2003.
Telenor, som har drevet televirksomhet på Svalbard i 90 år, bidrar til Svalsats eksistens ved å sørge for teleløsninger med backup som kan distribuere signalene som leses ned på Svalbard til kundene. Via egne satellittlinker kan Telenor ha kontakt med selskapets satellitter på en grad vest via både Svalsat og via en annen satellittstasjon på Isfjord Radio, vest på Svalbard.


Telenors første prosjekt på Svalbard var Spitsbergen Radio i Grønnfjorden i 1911, nær det som i dag er Barentsburg. Under navnet Telegrafvæsenet ble radiotelegrafstasjonen etablert etter Stortingsvedtak. Først fem år senere ble det etablert norsk kulldrift på Svalbard. Isfjord Radio kom til i 1933 som stasjon for formidling av signaler til og fra skip i området, og stasjonen ble gjennoppbygget i 1946 etter å ha blitt ødelagt under siste verdenskrig.

Telenors satellitthistorie på Svalbard startet i 1974 med forsøk på å overføre signaler, før permanent drift ble satt i gang i 1979, og Svalbard ble knyttet til det internasjonale fjernvalgnettet i 1981. Første NRK-program ble overført i 1984.

Telenor Svalbard, som ledes av administrerende direktør, Viggo Kristiansen (bildet, sammen med konsernsajef Tormod Hermansen), driver all Telenors tele- og datavirksomhet på Svalbard.

Administrerende direktør i Telenor Satellite Network, Pål Sørensen, sier at hovedårsaken til at satellittvirksomheten har så sterk posisjon på Svalbard er den unike geografiske plasseringen. - Vi har hatt maksimal timing for etableringen av satellittvirksomheten på bredbåndsbasis via satellitt.

Til toppen