Tormod må betale

Regjeringen mener staten skal ha 40 prosent av et overskudd i Telenor. Dette betyr 300 millioner kroner med utgangspunkt i resultatprognosen for Telenor så langt i 1997.

Regjeringen mener staten skal ha 40 prosent av et overskudd i Telenor. Dette betyr 300 millioner kroner med utgangspunkt i resultatprognosen for Telenor så langt i 1997.

Samferdselsdepartementet foreslår at Telenor skal betale et utbytte på mellom 35 og 40 prosent til selskapets eier. Dette blir 300 millioner kroner etter de foreliggende prognoser så langt i 1997.

I fjor foreslo regjeringen et utbytte på 500 millioner kroner, men dette vokste til 950 millioner kroner etter at Stortinget hadde saldert, eller sluttfinansiert statsbudsjettet. På tampen av salderingsdebatten ble det foreslått at Stortinget skulle ta ut 950 millioner kroner i utbytte for å dekke opp økte utgifter.

Konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen, uttalte seg svært kritisk til denne måten å finansiere statsbudsjettet på, og sa blant annet til digi.no at en i en slik situasjon var bedre tjent med private eiere, som fulgte opp Telenor-styrets anbefalinger på en bedre måte.

Telenor bad i sommer sine eiere om et bidrag på tre milliarder kroner for å styrke selskapets aksjekapital.

Selskapet har ennå ikke fått svar på denne henvendelsen.

Til toppen