Tormod sitter med alle kort

Telenors Tormod Hermansen sitter med særdeles gode kort når Postbanken skal velge nytt IT-system. Postbanken er i dag i samtaler med Novit om sitt nye system. Om Telenor kjøper Novit kan Postbank-kontrakten havne nettopp hos Telenor. Og det beste av alt? Tormod Hermansen er styreformann i Postbanken.

Telenors Tormod Hermansen sitter med særdeles gode kort når Postbanken skal velge nytt IT-system. Postbanken er i dag i samtaler med Novit om sitt nye system. Om Telenor kjøper Novit kan Postbank-kontrakten havne nettopp hos Telenor. Og det beste av alt? Tormod Hermansen er styreformann i Postbanken.

Telenors konsernsjef Tormod Hermansen sitter både trygt og godt med god utsikt til mange aktører. Når Postbanken skal velge nytt IT-system vil han ikke bare sitte som konsernsjef i selskapet som nettopp kan kjøpe opp en av de mest aktuelle samarbeidspartnerne til Postbanken. Han vil også sitte som styreformann i Postbanken. Denne dobbeltrollen kan bli en het potet for Telenor-sjefen, melder Dagens Næringsliv i dag.

Computerworld Norge skriver at en kontrakt med Postbanken vil komme på 750 millioner kroner over fem år.

Postbanken fører samtaler med fire-fem dataleverandører med tanke på neste generasjon IT-systemer. En viktig samtalepartner er datasentralen Novit, som Telenor har lagt inn et bud på.

- Hvordan vår styreformann Tormod Hermansen skal forholde seg til dette er en sak styret og styreformannen selv må avgjøre. Dette er vi ikke engstelige for. Vi har full tillit til styret og styreformannen, sier Tore Dyrdal, informasjonsdirektør i Postbanken.

Novits konkurrenter er mer bekymret. Både Fellesdata og Statens Datasentral uttrykker bekymring om markedet vil fungere med Telenor som en så domonerende aktør som selskapet ser ut til å bli.

Telenor vil dermed bruke vel 1 milliard kroner i år på oppkjøp og etablering av nye bedrifter dersom Novitkjøpet går i orden noe som tidligst blir avklart 19. desember.

Til toppen