Torstein Moland i Telenor-ledelsen

I morgen tiltrer tidligere sentralbanksjef Torstein Moland og Peter Pay konsernledelsen i Telenor. Samtidig gjøres det styringsmessige grep for å styrke konsernets satsing hjemme som ute.

I morgen tiltrer tidligere sentralbanksjef Torstein Moland og Peter Pay konsernledelsen i Telenor. Samtidig gjøres det styringsmessige grep for å styrke konsernets satsing hjemme som ute.

Med Moland og Pays inntreden i Telenors konsernledelse vil den fra og med tirsdag bestå av konsernsjef Tormod Hermansen og i alt sju medlemmer:

  • Visekonsernsjef Terje Thon, ansvar for den internasjonale satsingen,
  • Visekonsernsjef Ole Petter Håkonsen, ansvar for teknologiplattform og nettjenester
  • Konserndirektør Jon Fredrik Baksaas, ansvar for det norske markedet
  • Konserndirektør Torstein Moland, ansvar for økonomi og finans
  • Konserndirektør Peter Pay, ansvar for forretningsutvikling og nye tjenester
  • Konserndirektør Magnus Dokset, ansvar for regulatoriske spørsmål og intern IT-strategi
  • Konserndirektør Marit Døving, ansvar for konsernets samlede kommunikasjon.

Konserndirektør for økonomi/finans, Jan Fredrik Baksaas, er den nye wonderboyen i Telenor, og hans utvidete organisasjonsansvar er utvilsomt den endringen i konsernledelsen det stilles størst forventninger til. Og det er det grunn til - for Baksaas vil bli en av landets viktigste næringslivstopper når han i morgen formelt tildeles det samlede ansvaret for forretningsområdene Telenor Privat (omsetning 1996 - 7,15 mrd.), Telenor Mobil (3,975 mrd.), Telenor Bedrift (9,97 mrd.) og Telenor Nett (6,82 mrd.).

Peter Pays opprykk i Telenor-hierarkiet til leder for forretningsutvikling/innovasjon er den andre endringen i Telenors konsernledelse som kan karakteriseres som interessant. Telenor Nextel er blant de enheter som kommer inn under hans område. Angripende og voksende er stikkord for aktiviteter som naturlig vil høre inn under det nye forretningsområdet, mener Telenor-ledelsen.

Som digi rapporterte i begynnelsen av juni, vil Telenor fra og med i morgen samle alt ansvar for selskapets Internett-satsing i Telenor Nextel. I klartekst betyr det at Nextel overtar det økonomiske ansvaret for alle basisproduktene og aksessen, pluss alle nettrelaterte aktiviteter som alle andre Telenor-selskap i dag utvikler og opererer. Dette får konsekvenser for blant annet Telenor Privat, Telenor Link og Telenor Nett.

Telenor Internett, som er produktnavnet på dagens Internett-satsing mot privatmarkedet, har hittil vært en del av Telenor Privat, selv om ansvaret for produktet har ligget hos Telenor Nextel.

Telenor Nett vil fremdeles operere det nye IP-nettet som Telenor har investert 100 millioner kroner i. Dette nettet skal bli den nye motorveien for Telenors Internett-kunder, og har en kapasitet på 400.000 abonnenter. Og Telenor Link skal fremdeles drifte sitt tilbud om Internett uten abonnement.

Etter at den nye organiseringen er gjennomført vil vel 200 personer ha sin arbeidsplass hos Telenor Nextel.

Endringene som gjøres i Telenors konsernledelse fra og med 1. juli er en naturlig følge av behovet for et sterkere ledelsesmessig grep om Telenors hovedsatsingsområder og Telenors konsernovergripende utviklingsoppgaver i et deregulert telemarked.

- I de nærmeste årene vil Telenor utvikle seg fra å være et nasjonalt selskap med internasjonale engasjementer og prosjekter til å bli et internasjonalt selskap, hvor betydelige investeringer og etterhvert en meget betydelig del av inntektene vil komme i og fra utlandet. Derfor styrker vi nå grepet om særlig tre hovedutfordringer - vår utenlandssatsing, det norske markedet, og utviklingen av nye tjenester, sier konsernsjef Tormod Hermansen.

Til toppen