Torvalds: - Jeg skrev filene for tolv år siden

Linus Torvalds husker klart å ha skrevet flere av filene SCO hevder er basert på kode selskapet har rettigheter til.

Linus Torvalds husker klart å ha skrevet flere av filene SCO hevder er basert på kode selskapet har rettigheter til.

Kampen om rettighetene til kildekode som benyttes i deler av Linux-kjernen tilspisser seg stadig. SCO har blant annet saksøkt IBM for tre milliarder dollar for å ha kopier UNIX-kode inn i Linux.

Fredag i forrige uke sendte SCO et brev til en rekke bedrifter som benytter Linux, hvor det listes opp en rekke kildekodefiler som selskapet hevder inneholder UNIX-kode. her.

Mandag sendte Linus Torvalds en e-post til nettstedet Groklaw som inneholder en foreløpig analyse av disse påstandene. E-posten er interessant lesing.

I e-posten tar Torvalds blant annet for seg filen errno.h, som er en nummerert definisjonsliste over feilmeldinger, og som er blant filene SCO oppgir i det nevnte brevet. Torvalds er helt sikker på at han har skrevet denne filen selv, og skriver at feilmeldingene i hvert fall i i386-utgaven ved en feil er nummerert annerledes enn i den opprinnelige UNIX-filen.

Torvalds kommenterer også include/linux/ctype.h og lib/ctype.h, som er med i SCOs liste. Disse filene er ifølge Torvalds allerede ble inkludert i den originale 0.01 distribusjonen av Linux fra september 1991. Torvalds hevder at han skammer seg litt over hvor et par av makroene i disse filene er, og at han ikke ville ha innrømmet å ha skrevet dem hvis det ikke hadde vært for at andre nå hevder å ha gjort det. Forøvrig mener Torvalds at det for en C-utvikler er trivielt å skrive disse filene på fem minutter.

Torvalds mener at du kan sammenligne dagens utgave med de tolv år gamle filene, og klart se at de i det store og hele er de samme.

- De moderne filene er blitt renset og en rekke stygge ting blitt fikset, men dette framstår som klare videreutviklinger basert på de originale utgavene.

Torvalds tar for seg enda flere eksempler i brevet.

I leserkommentarene på den nevnte Groklaw-siden stilles det tvil om ledelsen i SCO kan ha rådspurt selskapets utviklere når listen over filene er blitt laget:

"Either SCO's software developers are just plain stupid, or their bosses aren't listening to them (or maybe aren't asking them). I think the former, whilst a possibility, is somewhat unlikely (there are limits to just how stupid one can be and still manage to write computer software, and SCO's claiming copyrights on errno, ioctl, signal and ctype sources are beyond those, IMO...)."

Til toppen