Torvalds og Cox inn i patentstrid

Linus Torvalds har sammen med Alan Cox skrevet et brev til presidenten i Europa-parlamentet hvor det uttrykkes bekymring over utviklingen for patenter på programvare.

Linus Torvalds har sammen med Alan Cox skrevet et brev til presidenten i Europa-parlamentet hvor det uttrykkes bekymring over utviklingen for patenter på programvare.

Linux-personlighetene Linus Torvalds og Alan Cox skriver i et åpent brev til presidenten i Europa-parlamentet, Pat Cox, at de utvidete mulighetene for å få patent på programvare i Europa vekker stadig større bekymring. Ikke minst er de to nervøse for utfallet av Europa-parlamentets avstemning over et nytt direktiv om nettopp patent på programvare.

    Les også:

Torvalds og Cox viser til erfaringer fra USA, hvor de mener at programvarepatenter, i motsetning til tradisjonelle patenter, ikke oppmuntrer til innovasjon, forskning og utvikling, snarere tvert imot.

"Spesielt skader programvarepatentene små og mellomstore bedrifter og generelt nykommere i markedet. De vil kun svekke markedet og øke utgiftene på patenter og rettstvister, på bekostning av teknologisk innovasjon og forskning", heter det i brevet.

Brevet er gjengitt i sin helhet på denne siden.

Til toppen