Torvildsen trekker seg

Per Morten Torvildsen går av som toppsjef i Tele Danmark InterNordia as.

Per Morten Torvildsen går av som toppsjef i Tele Danmark InterNordia as.

Per Morten Torvildsen fratrer allerede 1. april. Finn Boisen fra TDC Tele Danmark er konstituert som ny administrerende direktør med virkning fra samme tidspunkt og frem til ansettelse av en ny norsk administrerende direktør.

Torvildsen har vært en sentral person i norsk telebransje de siste åtte årene, først som leder for Oslo Energi Tele AS i 1994, selskapet skiftet senere navn til ElTele Øst AS før det igjen skiftet navn til Tele Danmark InterNordia AS.

Selskapet er en integrert del av TDC Tele Danmarks nordiske strategi og operasjon.

Torvildsen fratrer etter sigende etter eget ønske.

Til toppen