Toshiba lover brenselcelle i bærbar PC

Toshiba har vist en prototyp på bærbar PC som drives med brenselcelle. Ytelsen skal dobles innen den når markedet neste år.

Toshiba har vist en prototyp på bærbar PC som drives med brenselcelle. Ytelsen skal dobles innen den når markedet neste år.

Toshiba hevder å være først ute med å demonstrere en prototyp på bærbar PC drevet av en brenselcelle. Konkurrenten Casio viste bildet ovenfor av en tilsvarende prototyp for et år siden, i forbindelse med en internasjonal fagkongress.

Toshiba har utviklet et eget system der brenselcellen mates med konsentrert metanol fra en egen liten beholder. Denne metanolkapselen er alt cellen trenger av ekstern drivstoff. Prototypen som nå er vist, kan levere 12 watt jevnt, med topper på 20 watt. En metanolkapsel holder til fem timers drift. Det skal være mulig å ta ut en tom metanolkapsel og sette inn en ny mens PC-en er i drift.

Prototypen har flere mangler som må bedres innen Toshiba kan levere en brenselcelledrevet bærbar PC på markedet. I fjor sa selskapet at målet må være ti timers drift per metanolkapsel. Selskapet forsikrer også at den endelige utgaven skal være betydelig mindre enn prototypen, som måler 275 ganger 75 millimeter og veier 900 gram, inklusiv metanolkapselen på 72 gram med 50 kubikkcentimeter drivstoff.

Selskapet tar sikte på å gjøre brenselcellen og metanolkapselen sikker nok til at reisende kan bruke dem på vanlige rutefly.

I januar i fjor viste Toshiba en prototyp på brenselcelledrevet PDA. Denne cellen kunne levere fra tre til åtte watt, og holdt til opptil tre timers drift av PDA-en. Brenselcellen var større enn selve PDA-en.

Toshiba har et bredt engasjement innen brenselceller, og framstiller modeller for biler og båter, i tillegg til stasjonære kraftanlegg.

16. oktober i fjor kunngjorde Intel dannelsen av en arbeidsgruppe for lengre batterilevetid på bærbare PC-er, Mobile PC Extended Battery Life Working Group. Gruppen støttes av Acer, ASUSTeK, Compal, Dell, First International Computer, Fujitsu, Inventec, Legend, LG Electronics, Matsushita (Panasonic), Microsoft, NEC, Quanta, Samsung, Toshiba og Wistron.

Gruppen har også som oppgave å arbeide med brenselceller, ut fra erkjennelsen at batteriteknologi sannsynligvis ikke vil være i stand til å følge med den øvrige utviklingen innen prosessorer og annen maskinvare. Blant viktige aktører som ikke er med i denne gruppen, er Hitachi, Casio og MTI MicroFuel Cells. Sistnevnte viste fram sin første mikrobrenselcelle (bildet) for snart to år siden, og tar sikte på å få den fram til markedet i løpet av 2003.

Disse nettstedene gir bakgrunnsinformasjon om brenselceller, både teknologisk og kommersiell:

  • Eye for Fuel Cells
  • Fuel Cell Today
Til toppen