Toshiba tredobler minneproduksjonen

Mens nesten alle andre minneprodusenter legger investeringene på is, planlegger Toshiba en kraftig økning i minneproduksjonen.

Produksjonsøkningen gjelder 64 megabitbrikker, som sannsynligvis vil ta over for dagens 16 megabitbrikker.

64 Mb-brikkene rommer fire ganger så mye data som 16 Mb-brikkene, og gjør at minnemodulprodusentene slipper å bruke så mange minnebrikker per modul. Dette er en fordel ettersom det ønskes minnemoduler med stadig høyere lagringskapasitet.

Samtidig er det massiv overproduksjon av 16 Mb-brikkene, noe som gjør det nesten ulønnsom å produsere dem.

Ifølge Reuters planlegger Toshiba å øke produksjonen fra dagens tre millioner 64 megabitbrikker i måneden, til ti millioner brikker i måneden i mars 1999. Til sammenlikning vil Toshiba produsere syv millioner 16 Mb-brikker i mars i år.

Ifølge Reuters brukes det foreløpig stort sett 16 Mb-brikker i vanlige servere, arbeidsstasjoner og PC-er. Senere i år vil 64 megabitbrikkene bli vanlige i minnemoduler for servere og arbeidsstasjoner, mens man sannsynligvis må vente til neste år før man får slike brikker i minnemoduler beregnet for vanlige stasjonære og bærbare PC-er.

Til toppen