Toshiba viser automatisk kvantekryptering

Med denne nye milepælen innen kvantekryptering, kan effektive systemer komme i salg innen et par år.

Bildet ovenfor er hentet fra Quantum Information Processing Interdisciplinary Research Collaboration, et nettsted der også forskerne nevnt i denne artikkelen deltar.

En forskergruppe hos Toshiba i Europa, Toshiba Cambridge Research, har ifølge ZDNet demonstrert et automatisert system for kvantekryptering. Kvantekryptering («quantum cryptography») prøver å realisere en idé fra tjue år tilbake, om å formidle krypteringsnøkler basert på egenskaper ved fotoner. Nøklene ligger i selve fotonene som mottas over en optisk forbindelse, og det er bare sender og mottaker som kan finne ut hva nøkkelen er. Forsøk på å avlytte linjen kan bare forstyrre forbindelsen, aldri fange opp informasjon om nøkkelen.

Det at det er fysisk umulig for andre enn sender og mottaker å fange opp den helt tilfeldige krypteringsnøkkelen som fotonene genererer, bærer kvantekryptering bærer i seg en mulighet for å drastisk forenkle opprettelsen av krypterte forbindelser. Med automatisert kvantekryptering kan en forbindelse rekrypteres i en annen nøkkel så ofte man ønsker, og man har alltid nye nøkler til disposisjon for nye forbindelser. Kvantekryptering betraktes som absolutt sikker mot enhver form for hacking.

I juni i fjor gjorde Toshiba-forskerne ved Cambridge et første gjennombrudd ved at de viste kvantekryptering over en optisk forbindelse på over 100 kilometer. I pressemeldingen de sendte ut da, het det at teknologien kan gjøres kommersielt tilgjengelig innen mindre enn tre år.

Gjennombruddet som forskerne nå kunngjør viser at de har overkommet en annen viktig hindring etter avstand, det vil si tiden det tar å fange opp en nøkkel. Deres metode for automatisk kvantekryptering skal gjøre det mulig å generere mange tusen nøkler hvert sekund, over avstander større enn 100 kilometer. Systemet skal ha kjørt feilfritt i over en uke.

Toshiba planlegger nå praktiske forsøk for London by i 2005, og satser også på pilotprosjekter med finansaktører. På teleoperatørsiden har MCI sagt seg interessert i å være med på utviklingen, etter å ha deltatt i de første forsøkene.

Toshiba deltar i EU-prosjektet SECOQC som tar sikte på å utvikle et globalt nettverk for sikker kommunikasjon basert på kvantekryptering.