Tosifret halvledervekst i august

Tall fra Semiconductor Industry Association viser stor framgang i august, men tolkningen er ikke entydig.

Tall fra Semiconductor Industry Association viser stor framgang i august, men tolkningen er ikke entydig.

Omsetningen for verdens halvlederprodusenter i august er anslått til 13,42 milliarder dollar av Semiconductor Industry Association (SIA).

Det er 12,5 prosent mer enn i august 2002, og 4,0 prosent mer enn i juli 2003.

I en uttalelse fra bransjeforeningen heter det at markedet stadig framstår som svært solid, og at salget øker mer enn det som er vanlig for sesongen. Økningen er den sterkeste fra juli til august siden 1990.

Årstendensen ligger likevel i den nedre delen av det reviderte vekstprognoseintervallet som SIA offentliggjorde i april, da den opprinnelige prognosen på 20 prosent vekst fra 2002 til 2003 ble justert ned fra 20 prosent til mellom 12 og 15 prosent.

Veksten fra 2001 til 2002 var beskjedne 1,3 prosent.

Den aktuelle omsetningsveksten skyldes antakelig mer prisøkningen på minnebrikker enn noen vesentlig økning i antall leverte enheter.

Til toppen