Totalbytte til SAP ble alt for dyrt

Lånekassen ønsket å gjøre som Forsvaret - å bytte ut alt med et SAP-system, men skal nå forsøke å gjøre det på billig-måten.

Lånekassen ønsket å gjøre som Forsvaret - å bytte ut alt med et SAP-system, men skal nå forsøke å gjøre det på billig-måten.

Lånekassen har gått ut med en uvanlige pressemelding der man i knappe ordlag forteller at man har avsluttet sitt IT-samarbeid med Accenture.

Bakgrunnen er at Lånekassen har fått 150 millioner kroner for å oppgradere sine IT-systemer, men etter en utrednings og designfase, forteller nå Lånekassen at "Løsningsforslaget som ble utarbeidet i designfasen lar seg ikke realisere innenfor kontraktens kostnadsramme".

Nå viser det seg at den knappe pressemeldingen ikke skyldes at Lånekassen og Accenture har blitt uvenner. Forklaringen er at Lånekassen rett og slett hadde alt for store ambisjoner i forhold til budsjettet de har fått fra Stortinget.

Det fikk digi.no vite da vi spurte direktør i Lånekassen, Bertil Tiusanen, om det var Accenture som hadde laget et for dyrt forslag. Tiusanen forteller at det var Lånekassen som hadde bedt om et forslag på et SAP-system som skulle byttet ut alle Lånekassens IT-systemer.

Dette minner om Forsvarets sterk forsinkede IT-plan der man skal bytte ut alle Forsvarets systemer med et gigantiske SAP-basert system.

Lånekassen er i praksis en spesialbank og SAP er en av de få aktørene som har laget en ferdig bankprogramvare-pakke. Men denne planene er altså lagt til side.

- Vi har et sterkt behov for å oppgradere IT-systemene våre. Kjernesystemene (selve bankkonto-systemet) er skrevet i Cobol for 20 år siden og ruller på en stormaskin, forteller Tiusanen til digi.no.

For å komme innunder Stortingets budsjett, skal nå Lånekassen gjenbruke mer av sine eksisterende systemer, forteller han.

- Vi skal nå gå igjennom våre IT-systemer og vurdere forskjellige løsninger for gjenbruk og videreutvikling av deler av systemene.

digi.no spør om det er aktuelt å sette ut driften, for eksempel til EDB, som drifter IT-systemene til halvparten av alle norske bankkunder, men forteller Tiusanen at han ikke kan svare på.

- Vi vil legge frem en ny plan til høsten. Etter den første planen skulle alt vært oppgradert i løpet av 2007, men det rekker vi ikke nå, forteller han.

Til toppen