- Totalt endret marked

Konkurransedirketør Einar Hope var over hodet ikke orientert om samtalene mellom den norske og den svenske regjeringen vedrørende Telia og Telenor.

Konkurransedirketør Einar Hope var over hodet ikke orientert om samtalene mellom den norske og den svenske regjeringen vedrørende Telia og Telenor.

- Dette var jeg ikke orientert om, forteller Einar Hope til digi.no.

Det er ikke uvanlig at aktører som vurderer sammenslåing av virksomheter konsulterer Konkurransetilsynet tidlig i prosessen, men partene har ikke plikt til slike konsultasjoner.

- Basert på den informasjonen du nå gir meg, vil jeg si at dette er en sak som eventuelt ville endt opp til vurdering hos EUs konkurransemyndigheter, sier Hope.

Hope er forsiktig med å gi indikasjoner på hvordan han ville vurdert en fusjon, men strekker seg til følgende kommentar:

- Vi har så langt sett på Telia som en aktør som skulle bidra til konkurranse i det norske markedet, min første reaksjon på dette er at vi ville fått en totalt endret konkurransesituasjon med en slik fusjon.

Einar Hope vil ikke utdype om han med dette mener at det kunne vært aktuelt å ta opp igjen til vurdering saker som tidligere har vært til behandling hos tilsynet - som for eksempel SOL-Schibsted fusjonen.

Til toppen