Toveis bladservere med 64 biters Xeon

Fujitsu Siemens øker utvalget av bladservere med en to veis, 64 biters Xeon-modell.

Fujitsu Siemens øker utvalget av bladservere med en to veis, 64 biters Xeon-modell.

Bladservere markedsføres som en kostnadseffektiv løsning spesielt for store serverparker. Kostnadsgevinster loves i form av enklere administrasjon av et stort antall servere, mindre plass, mindre energiforbruk og mindre varmeutvikling enn for tilsvarende mengder med stablede flatservere.

Med Fujitsu Siemens enkleste bladserver, BX300 med Intels Pentium-prosessor, kan man få opptil 20 toveis servere i en hylle på 3 U. I en vanlig rack kan man stappe inntil 300 slike servere. Til sammenlikning trenger men fem racks for å stable 200 toveis flatservere i en høyde på 1 U hver. Denne modellen går under betegnelsen «Density Blade» for å gjenspeile optimeringen med tanke på maksimal tetthet.

I dag lanserer Fujitsu Siemens et nytt medlem av en annen bladservertype, kalt «Performance Blade» for å gjenspeile satsingen på ytelse framfor maksimal tetthet. Denne familien, døpt BX600, har hittil bestått av to- og fireveis modeller med 32 biters Intel Xeon-prosessorer. Den krever hyller med en høyde på 7 U. En hylle får plass til opptil 10 toveis bladservere, eller opptil 5 fireveis. Toveis og fireveis kan kombineres i samme hylle.

Dagens nyhet er at denne familien har fått en ny toveis modell, BX620, med doble Xeon 64 biters servere. Ifølge Fujitsu Siemens er den viktigste fordelen 64 biters varianten har i forhold til 32 biters at man blir kvitt minnebegrensningen på 4 GB som hefter ved 32 biters Xeon-servere. Minneintensive applikasjoner som databaser og transaksjonsprosessering tjener på å ha minne over denne grensen. 64 biters utvidelsen til Xeon – EM64T – gir anledning til å adresser 1 terabyte med minne. BX620 starter med en pris eksklusiv mva på 2500 euro.

Bladserver-konseptet dreier seg også om verktøy for enklere og mer effektiv drift. Tettere pakking av heftig maskinvare løser noen problemer, mens egnede driftsverktøy gjør det mulig å utnytte maskinvaren mer effektivt. Trenger du mer kraft, legger du inn flere servere, og bruker driftsverktøy, i tilfellet Fujitsu Siemens heter det RemoteDeploy, for å laste dem med den programvare som trengs, for eksempel Windows Server med Citrix og Microsoft Office, Windows Server med Internet Information Server, Linux med sendmail eller Linux med Apache. Verktøyet kan også brukes til å omdisponere servere under drift, etter skiftende arbeidsbelastning på forskjellige deler av systemet.

En annen nyhet fra Fujitsu Siemens er at RemoteDeploy er utvidet med en mulighet for å automatisere omfordelingen av servere per applikasjon, for eksempel hvis en server skulle feile, eller hvis arbeidsbelastningen skulle endres.

    Les også:

Til toppen