Tradisjonell brevforsendelse fra web

For dem av oss som har tatt skrittet over i den digitale verden, men som trenger å kommunisere med venner eller medarbeidere i den atomære verden, kan Postens eBrev-tjeneste være et alternativ, skriver Per Siljubergsåsen i dagens Stjernestreif.

For dem av oss som har tatt skrittet over i den digitale verden, men som trenger å kommunisere med venner eller medarbeidere i den atomære verden, kan Postens eBrev-tjeneste være et alternativ, skriver Per Siljubergsåsen i dagens Stjernestreif.

"

Posten har etablert en nettbasert prøvetjeneste de kaller eBrev. Den gir nettsurfere mulighet til å sende enkle tekstmeldinger på inntil 100 linjer som tradisjonell post til adressater i Norge. Det elektroniske brevet sendes som A-post fra Postens printsentral i Oslo.

For å benytte tjenesten må du først registrere deg med navn, adresse og e-post adresse. Å sende et eBrev gjøres enkelt ved å fylle ut et skjema med adressat og tekstmelding på Postens webside. Som lokkemiddel får du mulighet til å sende de ti første brevene gratis. Etter prøveperioden må du betale seks kroner for hvert elektroniske brev du sender. Dette er en grei pris siden tjenesten inkluderer både printing, papir, konvolutt og porto.

Et interessant aspekt ved eBrev er at Posten sømløst integrerer et tradisjonelt medium (post) med et nytt medium (web). Vi trenger denne typen tjenester fordi tradisjonelle og nye medier vil bli benyttet om hverandre i uoverskuelig fremtid.

På lang sikt vil jeg anta at tradisjonell post vil utspille sin rolle når det gjelder forsendelse av enkle brev og dokumenter. Vil også Posten utspille sin rolle som konsekvens av dette? I dag er ikke dette en betydelig trussel, men Posten må kontinuerlig være på vakt og på jakt etter nye, innovative tjenester. En god strategi vil være å tilby elektroniske tjenester som naturlig verdiøker Postens eksisterende, tradisjonelle tjenester.

"

Til toppen