Trådløs bredbåndshimmel innen 2010

Intel-sjefene Otellini og Barrett er bekymret over at kundenes PC-er er fra forrige århundre, men tror alt vil ordne seg innen 2010.

Intel-sjefene Otellini og Barrett er bekymret over at kundenes PC-er er fra forrige århundre, men tror alt vil ordne seg innen 2010.

President Paul Otellini og CEO Craig Barrett så hele sju år fram i tiden i sine utlegninger på Intels årlige konferanse for aksjeanalytikere. Det er en trend i tiden at ingen toneangivende aktør i IT-bransjen er villig til å si at nedturen snart er over, samtidig som de er enige om å være optimistiske straks de skuer noen år fram i tid. Intel-sjefene er mer optimistiske enn de fleste, og slår blant annet fast at de vil være i stand til å vokse selv i et stagnerende marked.

Helt siden i fjor sommer har IT-bransjens viktigste budskap vært teknologiens umiddelbare kostnadsreduserende virkning. Det har hatt som bivirkning å oppmuntre kundene til å utsette de mer langsiktige investeringene. Nå ser det ut til at bransjen er i ferd med å skifte fokus, ved å mane fram IT som grunnlag for vekst. Dette var et hovedtema for IBM-sjef Sam Palmisano onsdag, og Intel-sjef Barrett gjentok det i sine formaninger i går.

Barrett viste til at den siste store oppgraderingsbølgen for PC-er og servere var i 1999, og at gammelt jern preger IT-bruken i svært mange bedrifter.

– Det vi virkelig venter på, er tilsagn fra storbedriftene om å oppgradere, sa Barrett. – I USA, Vest-Europa og Japan må det investeres og oppgraderes. Ellers vil de oppleve en noe ødeleggende oppgang, uten flere arbeidsplasser… IT er det eneste grunnlaget som etablerte økonomier kan bygge på for å konkurrere.

Mens IBM satser på en overgang til outsourcing og datakraftabonnement, preges Intels visjon av bredbånd og trådløse forbindelser.

På kort sikt innebærer det en stadig sterkere satsing på mobile PC-prosessorer, Centrino-teknologien til bærbare og XScale-prosessorer til PDA-er og avanserte mobiltelefoner, og på Wi-Fi-relatert utstyr.

Det ble klart på konferansen at det bare er måneder igjen til vesentlige oppgraderinger av både Pentium 4 M og Centrino. I neste generasjon, den såkalte "Prescott" som kommer seinere i år, skal Pentium 4 M over på 90 nanometers produksjonsprosess, og tilføres egenskaper som Hyper-Threading og sikkerhetsteknologien LaGrande. Det ble antydet at klokkefrekvensen etter hvert vil kunne nå 5 GHz.

Centrino er en samlebetegnelse for Intels satsing på prosessorer og brikker til strømgjerrige bærbare PC-er med innebygget trådløst Ethernet eller Wi-Fi. Det består blant annet av Pentium M-prosessoren (som er noe helt annet enn Pentium 4 M), et tilpasset brikkesett, og kretser for Wi-Fi. Neste generasjons Centrino, med kodenavn Dothan, er lovet til annet halvår 2003, og skal produseres etter en 90 nanometers prosess. Det vil åpne for bedringer innen blant annet cache og klokkefrekvens. (Her må man være klar over at en Pentium 4 M trenger 70 prosent høyere klokkefrekvens for å komme opp i tilsvarende ytelse som en Pentium M.) Andre forbedringer vil bidra til ytterligere redusert strømforbruk: "backlight image adaptation" for skjermen, og strømstyring for grafikkretsene.

På Wi-Fi-siden, der Centrino i dag er begrenset til 802.11b, vil det i tredje kvartal komme en kombinasjon av 802.11b og 802.11a (høyhastighets Wi-Fi som ikke er kompatibel med 802.11b), mens det i fjerde kvartal vil komme en kombinasjon av 802.11b og 802.11g (den kompatible høyhastighetsvarianten). Til neste år lover Intel en Centrino-utgave som vil kunne ta alle tre.

For å få fart i utbredelsen av Centrino – og kanskje også i irritasjon over at kjente PC-merker kombinerer Pentium M med Wi-Fi fra andre leverandører, vil Intel satse spesielt på såkalte hvitboks-leverandører. Otellini lovet at innen utgangen av 2003, vil rundt 120 hvitboks-leverandører ha Centrino bærbare PC-er i sitt assortiment.

Om XScale kom ikke Otellini med teknologiske nyheter, men han lovet en oppsiktsvekkende framgang i markedet, med ti ganger så mange solgte XScale-prosessorer i 2004 enn i 2003.

For 2010 er visjonene nærmest grandiose. Da vil det ha inntrådt en trådløs bredbåndshimmel og bærbare apparater for alle tenkelige tjenester innen kommunikasjon og multimedia. Otellini ser for seg at 1,5 milliarder PC-er vil ha bredbåndstilgang til Internett, og at det vil være 2,5 milliarder mobiltelefoner i bruk, hver med dataytelse større enn de kraftigste PC-ene på markedet i dag. Prosessorene som driver disse telefonene vil inneholde en milliard transistorer, og klokkefrekvensen vil være 4 GHz. (Pentium M har i dag 77 millioner transistorer, og kan drives i 1,6 GHz.)

Til toppen