Trådløs IP-telefoni i Himalaya

Alcatel skal levere trådløs IP-telefoni til landsbygda i Bhutan.

Alcatel skal levere et komplett telekommunikasjonsnettverk for landdistriktene i Bhutan. Prosjektet er finansiert av danske Danida og beløper seg til cirka 140 millioner kroner, skriver Alcatel i en pressemelding.

Kongedømmet Bhutan er et svært desentralisert land. Av Bhutans 201 kommuner er det i dag telefonforbindelse til kun 75.

I verdens høyeste fjell er det vanskelig å legge kabler, og Alcatel tilbyr en løsning som gir folk i landområdene telefon og data basert på mikrobølgeradio og IP. Hver abonnent vil bli utstyrt med en solcelle, en telefon og en liten antenne som kan motta data fra en sentral sender i nærmeste landsby.

Prosjektet skal være levert innen utgangen av 2006 og betyr installasjon av utstyr i Himalaya-fjellene helt opp til 4.700 meter. Noen installasjoner vil ligge 3-4 dagers gange fra nærmeste vei.

- Alcatel har et internasjonalt program som bevisst tar sikte på å skaffe flest mulig mennesker i verden internettaksess. Dette prosjektet vil revolusjonere hverdagen til den fattige befolkningen i Himalaya og bidra til økonomisk vekst og utvikling, sier ansvarlig for Alcatels virksomhet i Norden og Baltikum, Frode Haugen.