Trådløse brukere er de ivrigste på nett

En amerikansk undersøkelse bekrefter at trådløse brukere er de ivrigste på nettet.

Trådløse brukere er de ivrigste på nett

En amerikansk undersøkelse bekrefter at trådløse brukere er de ivrigste på nettet.

En forholdsvis beskjeden amerikansk undersøkelse, fra Pew Internet and American Life Project, stadfester noe man intuitivt kan tenke seg: De som har trådløs tilgang til nettjenester, over PC, mobiltelefon eller PDA, er også dem som bruker tjenestene mest.

Hva som er høne og egg i dette tilfellet – hvorvidt sammenhengen skyldes at det er de ivrigste som skaffer seg trådløs tilgang, eller at det er den trådløse tilgangen som gjør brukeren ivrigere, gir ikke undersøkelsen svar på. Undersøkelsen omfatter 2373 respondenter, hvorav 1623 nettbrukere, og feilmarginen er minst 2 til 3 prosentpoeng.

Undersøkelsen viser at 34 prosent av nettbrukerne har selv erfart trådløs forbindelse til Internett. 27 prosent av nettbrukerne har brukt trådløs forbindelse under opphold et annet sted enn hjemme eller på jobb. 19 prosent av nettbrukerne disponerer trådløst nett hjemme: I en undersøkelse fra januar 2005 svarte 10 prosent av nettbrukerne at de hadde trådløst nettverk hjemme. 25 prosent av nettbrukerne har mobiltelefon med tilgang til Internett, 13 prosent har en PDA som gir trådløst tilgang til nettet.

Blant trådløse brukere, leser 72 prosent sin e-post hver dag, mens 46 prosent går inn på nyhetstjenester. De tilsvarende tallene for brukere med bredbånd er henholdsvis 63 prosent og 38 prosent. Forskjellen er med andre ord signifikant.

39 prosent av alle nettbrukere har bærbar PC, og av disse er 80 prosent utstyrt med trådløst nett. Av dem med bærbare PC-er med trådløst nett, har 88 prosent brukt dem til trådløs kopling til Internett, og 57 prosent har gjort det et annet sted enn hjemme eller på jobb. 36 prosent av dem har brukt trådløst nettverk på jobb. Av dem som har både WLAN hjemme og bærbar PC med WLAN, sier 75 prosent at de bruker PC-en på nett fra flere steder i boligen.

54 prosent av nettbrukere som disponerer en mobiltelefon med tilgang til internettjenester, sier de har benyttet seg av disse tjenestene. 47 prosent sier de har gjort det et annet sted enn hjemme eller på jobb. Tilsvarende tall for innehavere av PDA med WLAN er 82 prosent og 56 prosent.

Av de 34 prosent av alle nettbrukere som selv har erfart trådløs bruk av internettjenester, er 56 prosent menn, 30 prosent er 29 år eller yngre, 49 prosent er eldre enn 30 og yngre enn 50. 72 prosent har høyskoleutdanning, og 80 prosent har bredbånd hjemme.

Hele undersøkelsen er gratis tilgjengelig i pdf-format: Wireless Internet Access, Februar 2007.

Til toppen