JUSS OG SAMFUNN

Trådløse nettverk utgjør ingen helserisiko

IKT-Norgesjef Per Morten Hoff frykter at helseprogrammet PULS har gjort folk unødig urolig.

Generalsekretær i IKT-Norge går nå sterkt ut og advarer mot det han kaller unyansert informasjon fra PULS-redaksjonen i NRK.

I et brev til digi-redaksjonen skriver han dette:

I gårsdagens utgave av helseprogrammet PULS, blir såkalt ”stråling” fra trådløse nettverk trukket frem som en helsefare. IKT-Norge tar selvsagt helse og miljø på største alvor, men reagerer meget sterkt på at programmet gav en meget entydig fremstilling av problemet, som kan bidra til at folk flest unødig blir urolig over moderne teknikk. Et helseprogram på NRK bør evne å gi mer objektiv informasjon enn det som ble gitt i dette innslaget.

IKT-Norge ble selv kontaktet av PULS-redaksjonen i forkant av programmet. Vi informerte medarbeideren fra NRK om hvilken forskning som er blitt gjort på området og hvilke konklusjoner som er gitt i omfattende studier vedrørende såkalt stråling fra trådløse nettverk og mobilmaster m. m At NRK PULS kun vektlegger en meget omstritt forskers syn på denne saken, mener vi er uheldig. Og bidrar til å svekke tilliten til programmet.

Verdens Helseorganisasjon WHO har gjort meget omfattende studier på stråling og har konkludert med at de grenseverdier som foreligger i dag ikke har noen helsemessig risiko. Dette gjelder bl.a. bruk av mobiltelefonen tett inn til øret og stråling fra andres mobiltelefoner i nærheten. Påvirkning fra en aktiv mobiltelefon som er 2 m vekk fra en person har 10.000 ganger lavere stråling enn den gitte stråling fra egen mobiltelefon som altså er innenfor de gitte grenseverdier.

Når det gjelder stråling fra mobilmaster har de også vært tema for meget omfattende studier. Den lokale (SAR-verdi) fra en mobilmast i samme høyde som mobiltelefonantennen og med direkte sikt i en avstand på 10 m har 100 ganger lavere stråling enn fra en mobiltelefon man snakker i. Og flere tusen ganger lavere stråling i realistisk høyde og avstand. Etter omfattende diskusjoner rundt dette temaet i Sverige satte den svenske regjeringen ned et omfattende utvalg som skulle utrede saken. Konklusjonen var krystallklar det var ingen grunn til verken å trykke advarsler på mobiltelefoner eller å skjerme mobilmaster.

Til tross for omfattende studier i en rekke land og at WHO entydig har slått fast at radiobølger ikke utgjør noen sunnhetsrisiko, er mange personer redd for radiobølger fra mobiltelefoner, antenner og sendere viser bl.a. undersøkelser fra Danmark. Mye av årsaken til dette er kanskje nettopp at begrepet ”stråling” blir benyttet.. Med ”stråling” tenker mange på ”stråling” fra f. eks et atomkraftverk. Dette har overhodet ikke noe med hverandre å gjøre. Unyansert informasjon fra PULS er med på å skape uberettiget frykt og angst og det er alvorlig at NRK bidrar til dette.

Når det gjelder den konkrete saken med radiobølger som kan være skadelig fra trådløse nettverk, ligger den elektromagnetiske strålingen langt under stråling fra f. eks mobilutstyr. Er du 10 meter fra en trådløs sender i f. eks Midtbyen i Trondheim er strålingstettheten 0,08 mW/m2 grenseverdien satt av Statens Strålevern er 10W/m2 det betyr at ”strålingen” du blir utsatt for er under en hundredetusendel, eller 0,01 promille av tillatt grenseverdi.

Det store paradokset i denne saken er at trådløse datanettverk kommer i fokus i PULS, og redaksjonen trekker en konklusjon om at mange mennesker blir syke og føler ubehag. Vi skal på ingen måte utelukke at noen kan føle ubehag, men årsaken til dette ubehaget er udokumentert og høyst usikkert. Det er også ganske merkelig at mange av de personene som oppgir å ha ubehag med elektromagnetiske felt og radiobølger ikke reagerer på f. eks varmekabler i gulv i sitt eget hus, elektrisk klokkeradio som de har stående rett ved hodet i senga, TV’en, eller når de står ved siden av microbølgeovnen.

Heldigvis foreligger det mange seriøse studier og det er stort fokus på dette temaet over hele verden. Seriøse produsenter av IT-utstyr ønsker selvsagt ikke med viten og vilje å skade noen, ei heller sitt gode navn og rykte. Og bare tanken ved enorme erstatningssaker som ville kunne komme over hele verden, ikke minst i USA, dersom man holdt unna informasjon. Derfor er det bra at det er frittstående forskning som slår fast at man ikke kan fastslå helsefare. Det burde også NRK PULS formidle fremfor å spekulere i helseinformasjon og skape uro og angst hos seerne.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.