Trådløst bredbånd i 100 Mb/s

Ultra Wideband - "UWB" - har samme rekkevidde som Bluetooth, men er 100 ganger så raskt, og egner seg også for høyoppløselig TV.

Ultra Wideband - "UWB" - har samme rekkevidde som Bluetooth, men er 100 ganger så raskt, og egner seg også for høyoppløselig TV.

Den viktigste svakheten ved Bluetooth-drevne trådløse "personlige nettverk" mellom enheter som PC, skriver, mobiltelefon og PDA, er at båndbredden er for liten til at det trådløse nettverket kan utvides til multimedialt utstyr. Teknologenes svar på denne utfordringen er Ultra Wideband, noen ganger skrevet "Ultrawideband" eller "UWB".

UWB er en opprinnelig militær teknologi som oppnår høy båndbredde ved å sende kortvarige konsentrerte pulser over mange frekvensbånd samtidig. USAs FCC (Federal Commnications Commission) som regulerer bruken av radiofrekvenser, godkjente i februar i år kommersiell bruk av UWB i spektret 3,1 GHz til 10,6 GHz, et område som fram til da var uregulert. Sendeeffekten er begrenset til 1 milliwatt, slik at rekkevidden svarer til dagens Bluetooth, det vil si 10 meter.

Pionerbedriften XtremeSpectrum demonstrerte i juli hvordan deres første UWB-brikkesett "Trinity" greide å kringkaste seks samtidige videostrømmer i MPEG-2-format. Trinity krever fire brikker, og kan leveres for båndbredder opp til 100 Mb/s. Effektforbruket er 200 milliwatt. Brikkesettet er produsert i CMOS og SiGe i en 180 nanometers prosess. XtremeSpectrum ble opprettet i 1998 som fellesprosjekt for Cisco og Texas Instruments. Andre kjente selskap som arbeider med sivile anvendelser av UWB er Intel og Sony. Teknologien stammer fra det militære, som ikke er underlagt FCC-begrensningene, og en rekke spesialiserte bedrifter har brikker for militære anvendelser.

Sony ser for seg hvordan UWB kan forbinde DVD-spillere, lydanlegg, TV-apparater og så videre, og etter hvert bidra til avansert psevdovirkelighet. Microsoft-teknologi som Mira - en avtakbar trykkfølsom skjerm som kommuniserer med PC-en over en trådløs forbindelse, slik at man kan ligge på sofaen og lese Internett-aviser - og Windows XP Media Center - er som skapt for UWB, selv om man ikke har innrømmet dette åpent ennå.

UWB kan også brukes som radar med en antatt presisjon på noen få millimeter, og vil følgelig kunne benyttes av selvgående gressklippere og støvsugere, mener noen. Andre ser for seg antikollisjonssystemer for biler. Likheten med Bill Gates' "smarte objekter" er åpenbar.

Fra mange hold er det uttrykt bekymring for at interferens vil ødelegge for nærliggende UWB-forbindelser, og at også mobiltelefoner, fjernsynssendinger, satellittsamband og globale posisjoneringssystemer vil kunne forstyrres. De mest pessimistiske frykter at fly vil krasje og at redningsmannskaper blir sendt på avveie hvis UWB skulle bli utbredt.

Frykt for interferens var noe av bakgrunnen for at FCC begrenset effekten på kommersielle UWB-produkter til én milliwatt. I oktober kunngjorde FCC en undersøkelse som tydet på at faren for interferens er langt mindre enn fryktet, i samsvar med en uavhengig rapport fra National Telecommunications and Information Administration fra mai 2001, der det het at UWB kan utløse interferens, men ikke nok til å forstyrre forbindelsen mellom en militær enhet og en satellitt.

XtremeSpectrum regner med at sivile UWB-apparater vil være i handelen innen desember 2003. Analyseselskapet Gartner publiserte en betenkning i februar i år, der det ble spådd at UWB ville være "Bluetooth 3" innen 2005. Dagens Bluetooth opererer med den samme avstandsbegrensningen som UWB, altså ti meter, men har en båndbredde under 1 Mb/s. Det arbeides med en "Bluetooth 2" som skal kunne nå 10 Mb/s. UWB er, som nevnt, ti ganger raskere enn det igjen.

Til toppen