Trådløst bredbånd til Karasjok

Ved hjelp av radioaksess har IT Kontorsystemer knyttet Karasjok til sitt nordnorske bredbåndsnett ved hjelp av en basestasjon på taket av sametinget.

Ved hjelp av radioaksess har IT Kontorsystemer knyttet Karasjok til sitt nordnorske bredbåndsnett ved hjelp av en basestasjon på taket av sametinget.

Basestasjonen vil dekke sentrale deler av Karasjok, som sentrum, boligfeltet på svenskebakken og boligfeltet under Oalgevarre.

- Når alle basestasjonene er satt opp, vil vi ha totalt tre basestasjoner som dekker stort sett hele Karasjok. Allerede i dag vil de fleste ha mulighet til å få tilknytning siden den midlertidige basestasjonen har fått en meget gunstig plassering, sier teknisk prosjektleder Stian Eliassen.

- Vi vil kunne tilby tilknytninger inntil 4 Mb/s for abonnenter som ønsker dette. For privatabonnenter vil vi i første omgang tilby produktpakker som inkluderer 384, 512, 768 eller 1024 kb/s. Prisene vil være titalls ganger lavere enn det som tidligere har vært mulig i Karasjok.

Eliassen sier at interessen har vært enorm helt siden det ble kjent at selskapet sammen med Luostejok kraftlag skulle bygge ut et bredbåndsnett i Karasjok. Allerede fredag ble de første kundene knyttet til nettet.

- Vårt utstyr har lengre rekkevidde, bedre kapasitet og høyere sikkerhet. Tidligere har det vært vanlig å benytte utstyr som støtter 802.11 standarden, som i utgangspunktet er utformet for trådløse nettverk innomhus, men vi har valgt å gå vekk fra denne standarden, og benytter utstyr som er bygget etter en ny standard. Blant annet kjører vi nå 64 bits kryptering mellom kunde og basestasjon, slik at avlytting av trafikk (pakkesniffing) gjøres vanskelig.

De endelige prisene for bredbåndstjenestene klargjøres denne uken.

Til toppen