Trådløst for alle penga

Nera leverte kvartalstall som var noe under forventningene, men investeringene innen trådløst skal bære frukter senere.

Fra 1. mars etablerte Nera ASAen ny divisjon, trådløs kommunikasjon. Dette er en bransje som etter all sannsynlighet vil vokse meget sterkt de neste årene. Selskapet forventer å få 3 milliarder i driftsinntekter innen 2005 av et marked som Nera anslår vil omsette for 240 milliarder kroner om noen år (bredbånd totalt) og hvor Nera anslår at trådløse løsninger vil utgjøre mellom 10 til 25 prosent.

Regner vi på tallene over ser vi at Nera forventer å kapre bortimot 10 prosent av det trådløse markedet. Nera har allerede kjøpt den trådløse divisjonen til amerikanske World Access, og regner med at totale investeringer i USA vil beløpe seg til 250 - 300 millioner kroner og en milliard totalt innen 2005.

- Vårt mål er å skape en industriell enhet som kan spille en viktig rolle i det internasjonale bredbåndsmarkedet med trådløs teknologi som basis, sa administrerende direktør Bjørn Ove Skjeiepå en presentasjon i dag.

Nera forventer at ordreinngangen på den trådløse satsingen vil komme først i 2001.

- Vi posisjonerer oss nå som leverandør for UMTS-utbygginger og bearbeider ulike muligheter i Europa. Samarbeidet med Orange/France Telecom, som har lisenser eller lisenssøknader over hele Europa, er en del av dette, i tillegg til at vi bearbeider alle våre vanlige markedskanaler for å vinne prosjekter. Vi registrerer også at vår erfaring og kompetanse med utbygging av radiobaserte nett kan bli en viktig konkurransefaktor, sa Skjeie.

Risikoen i Nera-aksjen har økt etter turbulensen på UMTS-markedet i sommer, noe ledelsen sa seg enig på presentasjonen i dag. Det er meget viktig for Nera at Orange får tildelt lisenser i Norge.

Resultatet var under forventningene. Snittet fra analytikere som Reuters har vært i kontakt med forventet et resultat før skatt på 130 millioner, og et driftsresultat på 91 millioner med laveste anslag rundt 82 millioner. Resultat før skatt ble på 133 millioner, mens driftsresultatet ble på 81 millioner, noe lavere enn forventet. Ellers er det verdt å merke seg at netto finansinntekter er på 36 millioner kroner, noe som er meget høyt og som må karakteriseres som ekstraordinære.

Til toppen