Trådløst Internett raskere og billigere enn ISDN

I disse dager får bedrifter og private i Hønefoss tilbud om fast trådløs tilknytning til Internett. - For brukerne er dette raskere og rimeligere enn ISDN, sier Kenneth Fjelldavli i RingNett AS.

I disse dager får bedrifter og private i Hønefoss tilbud om fast trådløs tilknytning til Internett. - For brukerne er dette raskere og rimeligere enn ISDN, sier Kenneth Fjelldavli i RingNett AS.

RingNett AS har hittil brukt rundt 400.000 kroner til å investere i et trådløst BreezeCom-stamnett i Hønefoss. Kapasiteten i stamnettet er i dag 2 Mbps, det skal straks utvides til 10 Mbps. Foreløpig er det to basestasjoner. Om kort tid vil ytterligere to av høydepunktene i Hønefoss være prydet med rundstråleantenner fra BreezeCom.

- Stamnettet er bygget opp med rundstråleantenner plassert så høyt som mulig. Mellom disse basestasjonene er det punkt til punkt forbindelse. Trafikken styres av rutere fra Cisco, slik at vi kan kontrollere båndbredden ut til hver bruker, sier Fjelldavli.

Hos brukeren må det monteres en utvendig antenne med fri sikt mot en basestasjon. Kopling til PC-en skjer gjennom et vanlig nettverkskort. Ordningen gir kontinuerlig tilgang til Internett. Her er det ikke snakk om tellerskritt.

Prismodellen forutsetter en etableringsavgift og en månedsleie. Den rimeligste tilknytningen gir en bruker en 72 kbps tilgang for 649 kroner i måneden og en etableringsavgift på 2000 kroner - begge inklusiv mva. Ønsker du 144 kbps tilknytning, koster dette 849 kroner i måneden. Med ISDN er hastigheten som kjent enten 64 kbps eller 128 kbps.

Prisnivået er lagt for å være konkurransedyktig i forhold til ISDN.

- Etter våre beregninger, vil vår tilknytning lønne seg straks den gjennomsnittlige Internett-bruken overstiger to timer per dag, sier Fjelldavli. - Prisene våre for flerbrukertilknytninger er beregnet med tanke på å være rimeligere enn ISDN straks den samlede Internett-bruken overstiger tre timer per dag.

At man slipper tellerskritt, innebærer blant annet at Internett-kostnadene blir forutsigbare. Dette er spesielt interessant for skoleverket.

- Vi regner med å en avtale med Høgskolen i Buskerud. De får 2 Mbps og 120 brukere.

Tilbudet averteres på RingNetts hjemmenett, og responsen er god. Det kommer flere henvendelser per dag, og 40 forhåndspåmeldte har allerede bestilt Norges første allmenne ordning med trådløs Internett-tilgang.

Til toppen