Trådløst lokalnett blir mer populært enn øl

Leverandører av utstyr for trådløse lokalnett mener de tar igjen Budweiser i omsetning i løpet av 2006.

Leverandører av utstyr for trådløse lokalnett mener de tar igjen Budweiser i omsetning i løpet av 2006.

Det voksende fellesskapet av entusiaster for trådløse lokalnett etter 802.11-standardene, har samlet seg til tre dagers konferanse i Santa Clara i California, 802.11 Planet Fall Conference & Expo. Konferansen har ikke bare utløst flere produktlanseringer, den er også en anledning for leverandørene å gi uttrykk for sine optimistiske vyer.

Les også:

Dennis Eaton, leder for Wi-Fi Alliance, trakk fram prognoser om 30 prosent årlig vekst de kommende årene. Det skulle bidra til å løfte omsetningen fra antatte to milliarder dollar i år til 5,6 milliarder dollar i 2006. Eaton noterte at Budweiser lå an til en omsetning på 5 milliarder dollar i år, og ser fram til at trådløst lokalnett blir mer populært enn ølet.


Et annet viktig poeng for Eaton, er at forbrukere for første gang kjøper mer trådløst lokalnett enn bedriftene. Årsaken er blant annet kraftige prisfall på rimelige aksesspunkter og nettkort.

Likevel mener Eaton det må gjøre mer for å opplyse forbrukerne om hva trådløse lokalnett kan tilby, og hva de ulike standardene innebærer. Oppsettet av trådløse nett må bli enklere, det må bli enklere å vandre fra den ene IP-sonen til den neste, og tallet på IP-soner må økes kraftig. (IP-soner, "hot spots" på amerikansk, er områder der det gis internettilgang over et trådløst lokalnett. IP-soner etableres i konferanselokaler, hoteller, flyplasser og så videre. Mange operatører tilbyr abonnementsordninger for opptil mange hundre IP-soner, blant dem GRIC - i Norge gjennom MultiNet AS - iPass, T-Mobile, Boingo Wireless og Wayport, de to siste bare i USA.)

Eaton tror at ikke bare PDA-er, men også mobiltelefoner, vil spille en stadig større rolle for folk som ønsker internettilgang gjennom trådløse lokalnett. Det kan innebære store endringer på operatørsiden når det dukker opp mobiltelefoner som automatisk svitjser over til trådløs IP-telefoni når de merker at de befinner seg i en IP-sone. Det finnes allerede PDA-er som kan brukes til trådløs IP-telefoni.

Les også

En viktig utfordring for leverandørene er sikkerhet. Den gjeldende standarden, WEP, er håpløst akterutseilt, og potensielle storbrukere med høye sikkerhetskrav har varslet at de inntil videre vil avstå fra trådløse lokalnett. Den amerikanske regjeringens spesielle rådgiver for kybersikkerhet, Richard Clarke, sa i juli at Wi-Fi-leverandører er blant dem som bærer størst ansvar for manglende sikkerhet på Internett. Siden da har flere selskaper som er avhengige av offentlige kontrakter demontert sine trådløse lokalnett for vise handlekraft, ansvar og lojalitet i forhold til myndighetens sikkerhetsbehov.

Det arbeides med en ny sikkerhetsstandard, kalt 802.11i. Fordi man regner med at det kan ta et par år før standarden er ferdig spesifisert og markedsklar, har Wi-Fi Alliance gjort klar en mellomordning, kalt WPA (Wireless Protected Access), som vil komme i produkter neste år. Det utgår en kraftig oppfordring fra konferansen til å trappe opp tilbudet innen sikkerhet. Wi-Fi-alliansen har varslet at WPA-kompatibilitet vil gjøres til en del av sertifiseringskravene for Wi-Fi-utstyr innen utgangen av 2003. Det vil bli iverksatt ordninger som sikrer at leverandører som er tidlig ute med avanserte sikkerhetsløsninger, kan oppdatere produkter hos sine kunder etter hvert som sertifiseringskravene opptrappes. Wi-Fi Alliance mener følgelig det er ingen grunn til å utsette kjøp og installasjon, dersom man har en leverandør med en klar plan for oppdateringer.

Til toppen