Trådløst Trondheim i det blå

I april i år lanserte NTNU en plan for å dekke Trondheim by med et trådløst nett. Den gang var målsettingen at Trondheim skulle bli et ”laboratorium” for forskning og utvikling av mobile datatjenester.

Men om og eventuelt hvordan man skal ta seg betalt for et slikt nett er fremdeles uklart.

Det er har derfor ikke meldt seg noen potensiell samarbeidspartner som har vært villig til å legge penger på bordet, skriver teleavisen.no.

Telenor sier de er interessert, men har foreløpig ikke bidratt med penger. NTNU mener det vil koste 100 millioner kroner å dekke hele Trondheim med WLAN.

Til toppen