Trakk omstridt Windows-demo

Delstatene som krever utvidet straff av Microsoft, har trukket en demo som skulle vise at det er mulig å splitte opp Windows.

Demonstrasjonen av at det er praktisk mulig å bygge opp et fullverdig operativsystem for PC-er med utgangspunkt i den modulære Windows XP Embedded, en Windows-variant beregnet på dedikerte apparater heller enn på allsidige PC-er, skulle være det avgjørende støtet for å overbevise dommeren om at Microsoft bluffer når det hevder at dette er teknologisk umulig.

Demonstrasjonen skulle gjennomføres ved å trekke inn et nytt vitne, tidligere Microsoft-ansatt James Bach.

Les også:

Dommer Colleen Kollar-Kotelly kritiserte delstatene for å melde Bach som vitne åtte uker etter at høringene startet, men gikk med på å se nærmere på saken. Hun gjorde det samtidig klart at Microsoft måtte få full anledning til på forhånd å sette seg inn i selve demonstrasjonen og bakgrunnen for den.


Microsofts advokat Steven Holley sa i retten torsdag at han hadde mottatt 67 CD-ROM-skiver med bakgrunnsinformasjon fra Bach, i tillegg til en PC med flere utgaver av det Bach mener er et fullverdig Windows-operativsystem basert på Windows XP Embedded. Han sa at Microsoft trengte tid til å reprodusere Bachs forsøk, og at det "ikke er spørsmål om timer, heller ikke et par dager."

Dommeren tok ikke umiddelbart stilling til om Bach skulle slippe til eller ikke. Hun henvendte seg til delstatene og sa at hun var forbløffet over utviklingen og på ingen måte fornøyd med utsiktene til å forlenge høringen i mange dager.

Seinere på dagen gjorde delstatene det klart at de trakk kravet om at Bach skulle vitne.

Da er det bare noen avsluttende bemerkninger igjen i høringen. Microsoft trakk mange vitner mot slutten, og ble ferdig med sine to siste vitner torsdag: økonomiprofessor Kenneth Elzinga ved University of Virginia, og IT-professor John Bennett ved University of Colorado.

Elzinga hevdet først at straffetiltakene som delstatene foreslår, er blitt "utviklet" av Microsofts konkurrenter. Under krysseksaminering ble han presset til å endre dette utsagnet til "støttet". Straffetiltakene kan nemlig føres tilbake til kjennelser avsagt av sakens første dommer, Thomas Penfield Jackson, og til forslag fra den rettsoppnevnte mekleren fra 1999, Richard Posner.

Elzinga holdt fast ved sin påstand om at Microsofts konkurrenter har arbeidet hardt i kulissene for å få gjennom straffetiltak utover dem Microsoft gikk med på i forliket med USAs justisdepartement.

Bennett forklarte at Windows XP Embedded ikke kan brukes som operativsystem for PC-er. Han sa at Embedded XP går ut på å sette sammen moduler til et hensiktsmessig system for bestemte typer dedikerte apparater. Dette er noe annet enn å lage et PC-system som man deretter fjerner funksjonalitet fra.

Dommer Kollar-Kotelly har ansvar for to viktige avgjørelser i monopolsaken. Hun skal avgjøre det utvidede søksmålet til delstatene, samtidig som hun skal ta stilling til hvorvidt forliket mellom Microsoft og USAs justisdepartement kan godkjennes.

Til toppen