Trangere kår for IT-vikarene

Med unntak av nye prosjekter rettet mot løsing av år 2000-problematikken, er det få tegn som tyder på fortsatt gylne tider for vikarbyråbransjen - snarere tvert imot.

Med unntak av nye prosjekter rettet mot løsing av år 2000-problematikken, er det få tegn som tyder på fortsatt gylne tider for vikarbyråbransjen - snarere tvert imot.

Vikar- og konsulentbransjen har hatt en sjeldent god lønnsomhet i 1997, sammenliknet med andre bransjer. For Oslo-baserte byråer steg driftsinntektene med 45 prosent i perioden 1995-1997, i følge tall fra CreditInform AS.

Ettersom vikarbyråer gjør det best i oppgangstider, står bransjen foran et spennende 1999.

- Dette bekrefter inntrykket av en bransje som har hatt gode dager gjennom den økonomiske oppturen Norge har opplevd frem til i høst, sier administrerende direktør i Xtra-personell, Kristian Fæste. Slik han ser det, skyldes utviklingen tilvekst av stadig flere aktører i bransjen og at tjenestetilbudet er blitt utvidet og mer spesialisert.

- Mye av æren må dessuten tilskrives stadig fallende arbeidsledighet med tilhørende press i arbeidsmarkedet og behov for vikarer og konsulenter for å dekke kapasitets- og kompetansemessige behov, sier Fæste i en pressemelding.

Han forventer at veksten i vikarbyråbransjen generelt vil avta vesentlig i 1999, nå som det hyler i bremsene til norsk økonomi.. Samtidig er det noen faktorer som vil bidra til en fortsatt positiv utvikling for etterspørselen etter IT-vikarer/konsulenter: 1999 er uomtvistelig siste anledning til å ta år 2000-problemet på forskudd, og det bli satt inn betydelige ressurser for å håndtere dette.

En undersøkelse gjennomført av EuronetCranfield i tidsrommet 1996/1997, viser at Norge ligger i et bunnsjikt i bruk av konsulenttjenester sett i forhold til andre land i Europa.

Til toppen