Trangt på skolenes «bredbånd»

Norske grunnskoler har alt for dårlig kapasitet på sin Internett-linje, mener Paul Chaffey og Abelia.

Norske grunnskoler har alt for dårlig kapasitet på sin Internett-linje, mener Paul Chaffey og Abelia.

Abelia har hentet tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) om kapasiteten på norske skolers internettforbindelse. Konklusjonen er klar: Den er alt for lav.

Abelia mener 10 Mb/s bør betraktes som et minimum. Tallene viser at bare 370 av landets 3200 grunnskoler har denne kapasiteten på internettlinjen inn til skolen. En tredjedel har mindre enn 2 Mb/s. 122 grunnskoler har ikke internettforbindelse i det hele tatt.

I forhold til antallet grunnskoler har Hordaland, Vestfold og Østfold flest datamaskiner knyttet til nettverk med 10 Mb/s, viser GSI-oversikten. Færrest maskiner med slik kapasitet har Møre og Romsdal, Troms og Oppland.

Administrerende direktør Paul Chaffey mener dette kan få uheldige følger for undervisningen.

– Det kommer stadig bedre verktøy for undervisning ute på nettet, med plasskrevende lyd-, bilde- og animasjonsfiler. Elever som har dårlig kapasitet på internettlinjen risikerer å bli hengende etter, sier Chaffey i en pressemelding.

I en høringsuttalelse til Undervisningsdepartementet om digitale læringsressurser, krever Abelia en kapasitet på minst 10 Mb/s for de videregående skolene. En utvalgsstudie Teleplan gjorde i fjor, viste at det ikke sto bra til på disse skolene heller. 40 prosent av skolene hadde 2 Mb/s eller mindre.

– Allerede til våren skal de første eksamenene på videregående avvikles via nettet. Denne ordningen kommer straks for fullt og vil kreve god kapasitet på linjene, sier Chaffey.

Han mener elevene i de yngste årsklassene har naturlig nok ikke det samme behovet for stor nettkapasitet som de eldre. Men når 2 Mb/s begynner å bli det vanlige i norske hjem, bør skoleverket kunne tilby dette også for de yngste, sier Chaffey.

– Dersom kapasiteten på skolenes internett hadde vært bedre, ville norske programvareprodusenter satset mer på å lage morsomme undervisningsopplegg, sier han.

Til toppen