Transmeta-drøm faller i grus

Transmeta skulle revolusjonere prosessorbransjen og dytte ut Intel, men nå er det slutt.

Transmeta skulle revolusjonere prosessorbransjen og dytte ut Intel, men nå er det slutt.

I går kunngjorde prosessorselskapet Transmeta at de vurderer å trekke seg fra prosessorproduksjon og i stedet leve av lisensinntekter. En endelig avgjørelse vil offentliggjøres 21. januar, men det skinner igjennom kunngjøringen at det ikke er noen vei utenom. Dagene til Crusoe- og Efficeon-prosessorene, som skulle revolusjonere x86-teknologien med sin avanserte strømsparing, er talte.

Transmeta ble stiftet i 1995, men ventet til høsten 1999 med å tre fram offentlig, da det vakte oppsikt at Linux-opphavet Linus Torvalds jobbet for selskapet. Transmeta skulle produsere en helt ny type x86-kompatible prosessorer, beregnet på bærbare PC-er og andre datamaskiner med strenge krav til lav effektforbruk. Lekkasjene fra Transmeta satte fart i Intels utviklere, og i januar 2000 kunngjorde Intel sin strømsparende SpeedStep-teknologi dagen før Transmeta lanserte sin første prosessor, Crusoe.

    Les også:

Transmetas prosessorer sviktet på det vesentlige punktet ytelse, og bare et fåtall asiatiske produsenter var villige til å framstille Transmeta-drevne bærbare PC-er. I 2001 tegnet Transmeta en avtale med AMD for å få tilgang til mer x86-teknologi og til den ytelsesfremmende HyperTransport-teknologien, men greide likevel ikke å komme på høyde med Intel. Intels Centrino-teknologi, med sin integrasjon av trådløst nettverk og strømsparende prosessor, gjorde det enda vanskeligere for Transmeta å vinne innpass blant bærbare PC-er. Per i dag er det stort sett bare japanske Sharp og kinesiske Amoi som tilbyr Transmeta-drevne bærbare PC-er.

Flere andre markeder ble prøvd. Ytelsen strakk ikke til for Tablet PC, et konsept som også har vist seg å ha heller liten markedsappell. Transmeta fikk derimot aksept for at de kunne drive bladservere og tynne klienter. Både Hewlett-Packard og Wyse leverer Transmeta-drevne tynnklienter.

Transmeta prøvde seg også på lomme-PC-er, der OQO startet salget av sine 400 gram tunge Crusoe-drevne Windows XP-maskiner med fem tommers skjerm i oktober 2004 (se artikkelen Fullverdig lomme-PC i salg). Et annet interessant forsøk på å skape et marked for Transmeta var Orion Multisystems' klyngede arbeidsstasjoner som ble lansert i august 2004 (se artikkelen Med 96 prosessorer under skrivebordet).

I desember 2003 undertegnet Transmeta en avtale med HP, der Crusoe-prosessoren skulle brukes i en HP tynnklient, og Efficeon-prosessoren i en «blad-PC», det vil si en PC formet etter bladserverprinsippet, som skulle stå i en sentralt plassert rack og tilordnes hver sin tynnklient etter hvert som disse melder seg. Dette ble kalt «Consolidated Client Infrastructure», og er knapt hørt om siden.

Ifølge Gartner kan Transmeta ha solgt et sted mellom 150.000 og 200.000 prosessorer i 2004, av et marked på til sammen 200 millioner prosessorer i PC-klassen.

Transmeta-regnskapene er trist lesestoff. I kvartalet fram til 24. september 2004, regnskapsårets tredje, var den samlede omsetningen 7,0 millioner dollar, med et resultat på minus 27,5 millioner dollar. Omsetningen var 17 prosent større enn i det foregående kvartalet, og 159 prosent større enn i samme kvartal i 2003.

Den viktigste endringen fra 2003 til 2004 var at Transmeta begynte å høste fruktene av anstrengelsene for å lisensiere sin teknologi. Fra å være null i tredje kvartal 2003, var lisensomsetningen i tredje kvartal 2004 3,7 millioner dollar, mot 3,3 millioner for prosessorsalget. De største kundene er Fujitsu og NEC. Begge har lisensiert en teknologi som Transmeta kaller LongRun2, for å redusere varmeutvikling og strømlekkasjer internt i elektroniske brikker ved å justere klokkefrekvens og spenning flere hundre ganger i sekundet.

Regnskapet gjenspeiler også de dårlige markedsutsiktene for Transmetas prosessorer: Lagerbeholdningen ble nedskrevet med 5,8 millioner dollar, langt mer enn omsetningen.

For inneværende kvartal sa Transmeta i oktober at lisensinntektene vil øke til 6,3 millioner dollar, mens den samlede omsetningen kan nå mellom 9,8 millioner og 10,3 millioner. Samtidig begynner en ny og viktig utgiftspost å løpe: en kvartalsvis lisensavgift til IBM på 4 millioner dollar, igjen mer enn den forventede prosessoromsetningen.

Likvidreserven til Transmeta har minket dramatisk. Ved utgangen av inneværende kvartal anslås beholdningen til 43 millioner dollar, fra 111 millioner dollar ved utgangen av tredje kvartal 2003.

Transmeta sier uforbeholdent at forretningsmodellen vil fokusere på å lisensiere ut teknologi. Den eneste strategiske justeringen som kan komme ved neste kunngjøring 21. januar, er hvor raskt selskapet vil trekke seg fra prosessorproduksjon, og eventuelt om noen er interessert i å framstille Crusoe og Efficeon på lisens. Kunngjøringen i går åpner for mange muligheter: Man er villig til alt, og diskutere med mange.

Tidlig i 2000 var Transmetas aksjekurs rundt 50 dollar. I går var den 1,46 dollar.

Til toppen