Transmeta lisensierer til Sony

Sony ventes å ta i bruk avanserte brikketeknologier utviklet av Transmeta.

Sony ventes å ta i bruk avanserte brikketeknologier utviklet av Transmeta.

Transmeta annonserte mandag at selskapets LongRun2-teknologier er blitt lisensiert ut til Sony, som skal benytte teknologiene i forbindelse med utvikling av databrikker.

LongRun2 er teknologier rettet mot problemene knyttet til varmeutvikling fra brikker og lekkasjestrømmer i transistorer. Spesielt sistnevnte ventes å øke når brikkene skaleres ned i størrelse ved hjelp av nye prosessteknologier.

LongRun2 kan brukes til å redusere det totale effektforbruket til brikkene, blant annet gjennom å redusere ulike spenningsnivåer. Dette skal potensielt også bedre ytelsen til brikkene og redusere produksjonskostnadene.

LongRun2 er andre generasjon av teknologien, som var tidlig ute med dynamisk justering - flere hundre ganger i sekundet - av klokkehastighet og spenninger, for å spare strøm. I LongRun 2 er teknikkene videreutviklet ved å ta i bruk dynamisk justering av transistorenes terskelspenninger for å kontrollere lekkasjestrømmene fra transistorene. Lekkasjen reduseres ved å endre driftsmiljøet, slik som spenninger og temperatur, som ikke skal være fastsatt når brikkene produseres.

Transmeta har nylig også lisensiert ut teknologi til Fujitsu.

Transmeta har den siste måneden begynt å fokusere mer på lisenssalg, samtidig som selskapet vil gå vekk fra produksjon av prosessorer.

Til toppen