Trasig milepæl for kvinner i «våre» studier

Andelen kvinner som velger realfag, ingeniør eller IT har endelig passert 5 prosent.

Trasig milepæl for kvinner i «våre» studier

Andelen kvinner som velger realfag, ingeniør eller IT har endelig passert 5 prosent.

Samordna opptak har i dag offentliggjort statistikk som viser antall søkere til høstens studier på universiteter og høyskoler.

Overskriften til pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet forteller at «flere kvinner søker realfag». Dette er presisert slik:

Søkningen til teknologiske utdanninger viser en klar økning sammenliknet med fjoråret viser foreløpig søkerstatistikk fra Samordna opptak. Også søkningen til realfagsstudier viser fremgang. Det er kvinnene som står for mesteparten av økningen.

– Dette viser at tiltakene for å øke interessen for disse fagene gir resultater. Nå må utdanningsinstitusjonene følge opp søkerne, og ta godt vare på de som får studieplass til høsten, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

En nærmere gransking av tallene viser at det er liten grunn til å juble.

Fire faggrupper er relevante for den som vil se på søkningen til studier som spesifikt angår IT-bransjen: «infotekn», realfag, «tekno – ingeniør» og «tekno – siving». Den samlede søkningen til disse fire områdene er 11.640. Det er 4,3 prosent flere enn i fjor. Det totale antall søkere for alle studieområder er 92.441, det vil si 1,2 prosent lavere enn i fjor.

Andelen som søker det man kan kalle «IT-relevante studier» har dermed økt fra 11,9 prosent til 12,6 prosent.

Nedgangen i søkere på høyere utdanning generelt, er en langvarig trend: I 2005 var det 96.067 søkere til høyere utdanning. Nedgangen fram til 2007 er på 3,8 prosent.

Denne tendensen gjelder også kvinner, men i mindre grad enn menn. Tallet på kvinner som søkte høyere utdanning var 57.137 i 2005, 56.494 i 2006, og 56.337 i 2007. Nedgangen på to år er 1,4 prosent.

Fordi nedgangen i søknader til høyere utdanning er lavere for kvinner enn for menn, øker kvinneandelen blant søkerne: fra 59,5 prosent i 2005 til 60,4 prosent i 2006 og 60,9 prosent i 2007.

Antallet kvinnelige søkere til såkalte IT-relevant områder øker kraftig: 11 prosent i forhold til 2006, 29,6 prosent i forhold til 2005. Problemet her er at utgangspunktet er så beskjedent. Økningen er 709 på to år. I 2005 valgte 4,2 prosent av kvinnene IT-relevante fag. I 2006 var andelen 5,0 prosent, og i år har den passert denne milepælen: 5,5 prosent.

De samme årene er andelen menn som velger IT-relevante studier økt fra 21,1 prosent i 2005 til 22,6 prosent i 2006 og 23,6 prosent i 2007.

Kvinneframgangen i realfag, som departementet er så stolt av, er på 2,2 prosent fra 2006 til 2007. I absolutte tall er framgangen 25 flere kvinnelige søkere enn i 2006. Departementet kommenterer ikke at det er 12 færre enn i 2005.

Av en samlet masse på over 56.000 kvinnelige søkere, har propagandaen og de andre tiltakene i forhold til realfag, som også omfatter tradisjonelle kvinnefag som kjemi og biologi, knapt større virkning enn dat man kunne vente av tilfeldige variasjoner.

Det er bare innen ingeniører og sivilingeniører at tallet på kvinner virkelig ser ut til å være i framgang: I disse to områdene til sammen økte antall kvinner med 390 i 2006, og med 302 i 2007. Det gir en samlet økning på to år på nesten 80 prosent.

Her er de relevante tallene fra Samordna opptak, per april 2007:

    Les også:

Til toppen