Trass i høy kurs - ingen selgere

Et snitt av analytikere på Merkantildata forventer resultat etter skatt på 127 millioner kroner. For 1998 og 1999 forventes det hhv. 190 og 245 millioner kroner på bunnlinjen. Estimatene spriker stort, i første rekke grunnet meget store avvik i vekstforventningene.

Et snitt av analytikere på Merkantildata forventer resultat etter skatt på 127 millioner kroner. For 1998 og 1999 forventes det hhv. 190 og 245 millioner kroner på bunnlinjen. Estimatene spriker stort, i første rekke grunnet meget store avvik i vekstforventningene.

Etter en kursvekst i 1997 på hele 120 prosent kan noen og enhver ha behov for is til magen. Det er ikke umiddelbart enkelt å finne for analytikere på Merkantildata.

Likevel er det kun en av analytikerne digi.no har snakket med som anbefaler kjøp på dagens kurs. Når vi ikke finner analytikere som anbefaler salg, selv på betydelig lavere estimater, skyldes nok det at tilliten til selskapet er meget høy.

- Selskapet trenger ikke bevise at det de gjør er riktig, sier en analytiker til digi.no. Selv de som mener selskapet er "stivt priset" forventer at markedet tåler at det detter et par småstive lik ut av skapene etterhvert som det blir klart akkurat hvor gode Adolfsens kjøp har vært.

Vi har denne gangen valgt kun å rapportere analytikernes estimater på resultat etter skatt (Net profit). Derfor velger vi også å knytte enkelte kommentarer til disse tallene.

De fleste estimatene for 1997 ligger lavt eller midt på 120-tallet. Justert for analytikernes egne beskrivelser av sine estimater er det nok mer riktig å si at markedet forventer et resultat på 130 millioner kroner etter skatt. Avvikene skyldes estimatene for 4. kvartal hvor de minst optimistiske antar at selskapet har måtte kutte en del i marginene. På helt subjektivt grunnlag velger vi å feste mest lit til de analytikerne som antar at marginene har holdt seg meget godt siste kvartal til 4.kvartal å være. Dette skyldes i stor grad høy etterspørsel, og et mer profesjonelt salgskorps. Etter å ha diskutert omsetningstall med enkelte analytikere synes det naturlig å forvente en årsomsetning for 1997 på 4,1 milliarder kroner.

Det er også i høy grad forventet vekst og dermed omsetning som skaper store avvik i estimatene, først og fremst for 1999. Her er avviket hele 23 prosent (av høyeste estimat). De analytikerne som operer med estimater i retning 300 millioner for 1999, forventer omsetning godt opp på 8-tallet. Høyeste forventede omsetning er 8,4 milliarder kroner i 99.

Et resonnement som forsvarer en slik omsetning må ta utgangspunkt i en pro forma omsetning på nærmere 5,5 milliarder i 1997 og en vekst på over tyve prosent inneværende år, med en påfølgende vekst på 25 prosent i 1999. Dette kan kun forklares dersom Merkantildata i stadig større grad klarer både å favne om en større del av leverandørenes omsetning (maskinvare og programvare) og kan tilrive seg en større andel av kundens totale konsum av IT-produkter og tjenester.

Det finnes gode argumenter for at selskapet skal klare nettopp det. Først og fremst er det posisjonert for å favne en større del av kundens konsum. Det kan skje både ved at større kunder velger å sette bort driften av systemer Merkantildata har levert og ved at selskapet får en bedre (bredere) posisjon hos kunden fordi de er involvert i kunden allerede på problemdefinisjonsnivå. Et distribusjonssystem som ihvetfall på papiret fungerer stadig bedre (hva sier kundene??) trekker også i denne retningen.

Tom Adolfsen vil ha hele businessen, spørsmålet er om kundene tør å gi ham det.

Vi noterer forøvrig at de analytikerne som kalkulerer med at selskapet følger den estimerte markedsveksten i sine nisjer på 10-15 prosent, forventer en resultatvekst på snittet av estimatene.

Det store spørsmålet for optimistene av analytikerne er om Merkantildata har kapasitet til å ta ut den forventede veksten. Det virker som om tilliten til ledelsen og til strukturen er høy nok, men det skal ansettes (eller snarere kjøpes) en del hoder for å mestre en slik vekst. Så forventes det da jevnt over at Tom Adolfsen fortsetter sine oppkjøp.

Dermed ser det ut til at man sitter relativt trygt i Merkantildata på kursnivå rundt 265 kroner i dagens marked.

Til toppen