Trasti slutter i EDB Fellesdata

Ole Trasti går av som administrerende direktør i EDB Fellesdata. Konserndirektør Knut Holmen er konstituert som ny sjef.

Oppryddingen i EDB-gruppen fortsetter. Etter at først Bjørn Trondsen i desember fratrådte som konsernsjef i EDB Business Partner, har nå også Ole Trasti funnet ut at tolv år som leder for EDB Fellesdata er nok.

Fredag morgen sendte EDB Fellesdata ut en børsmelding om at "Trasti fratrer etter avtale stillingen som konserndirektør for bank og finans i EDB Business Partner og administrerende direktør i EDB Fellesdata".

Knut Holmen er konstituert som ny toppsjef i EDB Fellesdata, mens visekonsernsjef Eivind Kinck skal lede arbeidet med omstruktureringen av konsulentvirksomheten.

Holmen er konserndirektør og administrerende direktør for EDB Business Consulting

og vil fungere som administrerende direktør i EDB Fellesdata inntil konsernet har ansatt ny leder på permanent basis. Holmen har tidligere vært både IT-direktør og direktør for betalingstjenester i DnB.

Så snart ny leder for EDB Fellesdata er ansatt, går Holmen over i en nyopprettet stilling som konserndirektør med ansvar for markeds- og forretningsutvikling. "I denne

stillingen får han et særlig ansvar for utvikling av konsernets relasjon til de største kundene og generell forretnings- og strategiplanlegging", heter det i børsmeldingen.

Visekonsernsjef Eivind Kinck har fått et hovedansvar for å lede prosjektet med omstrukturering av konsulentområdet i EDB Business Consulting. Dette innebærer at deler av virksomheten integreres i konsernets øvrige divisjoner, mens det skal finnes andre løsninger for den resterende del av virksomheten.

Øivind Grepperud overtar ansvaret for den operative daglige ledelse i EDB Business Consulting. Grepperud er i dag direktør og ansvarlig for konsulentvirksomheten i EDB

Business Consulting i Oslo .

Til toppen