Traust «fagskole» vil bli IT-universitet

Dr. scient Erik Hjelmås vil oppgradere Høgskolen i Gjøvik (HiG) til «Innlandsuniversitet».

FørsteamanuensisErik Hjelmås HiG
FørsteamanuensisErik Hjelmås HiG

Dr. scient Erik Hjelmås vil oppgradere Høgskolen i Gjøvik (HiG) til «Innlandsuniversitet».

Høgskolen i Gjøvik (HiG) har blant mange blitt oppfattet som en traust fagskole som utdanner sykepleiere og ingenører.

I dag er den noe langt mer, noe førsteamanuensis og dr. scient Erik Hjelmås har vært med på å forme. Han har vært ildsjelen i å få godkjent Høgskolen i Gjøviks doktorgradsstudie (PhD) i informasjonssikkerhet.

Høgskolen i Gjøvik (HIG) har nå både bachelor- og masterutdanning innen informasjonssikkerhet. I tillegg til helsefag har høgskolen i underkant av 2.000 studenter. Til neste år starter det første kullet med doktorgradstudenter.

Målet er å bli en internasjonal spydspiss på informasjonssikkerhet. Høgskolen har allerede ni fast ansatte på informasjonssikkerhet, fem professorer og fire førsteamanuensis.

Dette kan være den første skrittet i riktig retning for å bygge opp høgskolen til et innenlandsuniversitet i 2011. Målet er å slå sammen høgskolen i Gjøvik (HiG), høgskolen i Lillehammer (HiL) og høgskolen i Hedmark (HiHM) til ett universitet.

I alt kreves fire doktorgradstilbud. Ifølge Hjelmås har HiL inne to søknader og HiHM en som skulle gjøre tilbudet komplett dersom det blir godkjent.

HiG har riktignok i flere år hatt doktorgradsstudenter, men dette har vært gjennom samarbeidet med Universitetet i Oslo (UiO).

Nå får HiG grep om studentene selv.

- At vi nå får godkjent en doktorgrad betyr at vi har blitt kvalifisert til å drive forskning innen informasjonssikerhet av NOKUT som har strenge regler for kvalitetsikring av utdanning, forteller Hjelmås til digi.no.

Hjelmås har selv doktorgrad i biometrisk gjenkjenning og jobber som foreleser ved HiG. Det knyttes store forventninger til det EU-baserte forskningsprosjektet på høgskolen på fingeravtrykk som kan lede til neste generasjons teknologi for fingeravtrykk.

HiG er allerede blitt internasjonal med seks dokutorgradsstudenter og fire under ansettelse fra hele verden. Målet er å komme opp i 20 prosjekter innen tre år med tilsvarende 20 doktorgradsstudenter.

- Vi har forskere fra hele verden fra Finland, USA, Serbia, Tyskland, Singapore, Nederland, Russland, Kina, India og Vietnam, forteller Hjelmås.

I tillegg pågår sommerkurset i regi av Cern School of Computing som startet opp i går med 52 studenter fra Tyskland, Storbritannia, Portugal, Tyrkia, Frankrike, Russland, Spania, Italia, Romania, Østerrike, Polen, Litauen, Pakistan, Sverige, Tsjekkia, Finland, Ungarn, Korea og Kina.

    Les også:

Til toppen