Tre av fire IT-sjefer vurderer Linux

En svensk undersøkelse viser at omtrent 75 prosent av de svenske IT-sjefene vurderer å ta i bruk Linux i virksomhetskritiske systemer. Men det er først og fremst to årsaker til at de nøler.

En svensk undersøkelse viser at omtrent 75 prosent av de svenske IT-sjefene vurderer å ta i bruk Linux i virksomhetskritiske systemer. Men det er først og fremst to årsaker til at de nøler.

En undersøkelse gjort av svenske Dimension blant 80 IT-sjefer og driftsansvarlige i store svenske bedrifter, viser at bare hver fjerde bedrift er helt avvisende til å benytte Linux i virksomhetskritiske systemer, men de øvrige er mer eller mindre positive til Linux.

18 prosent av de spurte benytter allerede Linux i forbindelse med virksomhetskritiske applikasjoner, mens halvparten av de spurte kunne tenke seg å gjøre det under visse forutsetninger.

De som fortsatt nøler med å ta i bruk Linux vil først overbevises om at det finnes økonomiske fordeler og at supportnivået kan garanteres.

- Det er tydelig at de er redselen for mangel i supporten som holder Linux-systemene tilbake, sier Magnus Hansen, markedsdirektør for Dimension, i en pressemelding.

- Drøyt 20 prosent av de tvilende vil også først øke sin egen kompetanse internt før de er beredt til å gå over. Selskapene har innsett at det kan kreves ny kompetanse internt før en overgang, og det kan koste en del selv om Linux i seg selv er billigere. Så snart disse hindrene er oversteget kommer vi til å se en utvikling som forandrer IT-miljøene for alltid, sier Hansen, som mener Linux stadig får en mer sentral rolle innen IT-avdelingene.

Til toppen