Tre av ti har bredbånd hjemme

Norge kom sent i gang, men nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser en rakettvekst for bredbånd-utbredelsen.

Norge kom sent i gang, men nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser en rakettvekst for bredbånd-utbredelsen.

Stadig flere surfer på internett via bredbånd hjemme. Seks av ti husholdninger har tilgang til internett hjemme, og halvparten av disse har bredbånd.

Det viser Statistisk sentralbyrås tall fra andre kvartal i år. Tre av fire husstander har tilgang til PC, og 52 prosent av befolkningen bruker den daglig.

30 prosent av husholdningene har bredbånd, og det er en økning på 8 prosentpoeng fra i fjor.

ADSL og andre DSL-teknologier er blitt den vanligste oppkoblingen mot internett. Hver fjerde husstand har ADSL. Av dem som ikke har fast oppkobling har halvparten tradisjonelt modem og den andre halvparten ISDN.

Barnefamilier og familier med høy inntekt har i størst grad tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Blant husstandene med en samlet bruttoinntekt på over 600.000 kroner, har halvparten bredbånd hjemme. Tilsvarende tall for husholdningene med inntekt under 200.000 kroner er 21 prosent.

Til toppen