Tre DCS-1800 lisenser på vei

I løpet av våren vil Samferdselsdepartementet lyse ut tre DCS-1800 lisenser. Det nye mobiltelefonsystemet skal i første rekke avlaste eksisterende GSM-nett i byer og tettsteder.

I løpet av våren vil Samferdselsdepartementet lyse ut tre DCS-1800 lisenser. Det nye mobiltelefonsystemet skal i første rekke avlaste eksisterende GSM-nett i byer og tettsteder.

Flere steder har allerede i dag kapasitetsproblemer på GSM-nettene. Dette rammer både Telenor Mobil og NetCom som begge i dag opererer hver sin GSM 900 lisens.

Begge selskapene har tidligere sagt at en eventuell DCS-1800 lisens vil føre til utbygging av et avlastingsnett for eksisterende GSM-nett, og altså ingen nye tjenester. Det er ventet at de to eksisterende operatørene vil få hver sin lisens. Hvem som skal få den siste lisensen er ennå ikke klart, men kandidatene er mange.

Telia har tidligere søkt om prøvedrift på et DCS-1800 nett men har fått avslag på søknaden. Både Telenor og NetCom har gjennomført sine tester på den nye frekvensen.

Det er i et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med utforming av høringsvilkår for etablering og drift av det nye systemet at en konkretiserer tre nye lisenser.

DCS-1800 er GSM 900-mobiltelefoni i 1800 MHz båndet.

Til toppen