Tre IBM Regatta til Universitetet i Bergen

I løpet av desember vil Universitetet i Bergen få installert tre nye "Regatta" tallknusere fra IBM. Hvert p690-system bygges fullt ut med 32 Power4-prosessorer.

Tungregnesenteret ved Universitetet i Bergen har lang erfaring med maskiner fra IBM. Maskinene har bidratt til forskning innen klima og miljø, og til å øke utvinningen av olje og gass fra Nordsjøen. I tillegg til p690-maskinene - også kjent som "Regatta" - skal IBM levere en klynge av 64 xSeries-maskiner under Linux.


De tre p690-maskinene har en samlet regnekapasitet på 500 gigaflops per sekund. De disponerer 192 gigabytes minne og over 30 terabyte disk. De skal brukes av forskere og studenter ved en rekke institusjoner i Norge og Europa, blant dem universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim, Nansen-senteret og Havforskningsinstituttet.

Til toppen