- Tre IT-bedrifter til Fornebu fra januar

I går kveld debatterte Stortinget IT-kompetanse i et regionalt perspektiv i fire timer. - Tre IT-bedrifter er allerede klare til virksomhet i terminalbygget fra januar, sier generalsekretær Per Morten Vigtel i Norsk Investorforum.

I går kveld debatterte Stortinget IT-kompetanse i et regionalt perspektiv i fire timer. - Tre IT-bedrifter er allerede klare til virksomhet i terminalbygget fra januar, sier generalsekretær Per Morten Vigtel i Norsk Investorforum.

Vigtel er fornøyd med utfallet av behandlingen i Stortinget. Det formelle temaet var innstillingen fra næringskomitéen om stortingsmeldingen IT-kompetanse i et regionalt perspektiv. (Se artikkel om denne meldingen under relaterte artikler øverst til høyre.) Næringskomitéens innstilling var jevnt over positiv, og konkluderte med at meldingen kunne vedlegges protokollen. Meldingen og innstillingen er begge uttrykkelig positive til å etablere et IT- og kompetansesenter på Fornebu.

Den eneste virkelig motstanden ble gjenspeilt i tre forslag fra SV. Den ene krevde en egen stortingsmelding om "eventuell etablering av et IT- og kompetansesenter på Fornebu". De to andre ble fremmet i løpet av debatten i går kveld, og gikk ut på å sikre egne PC-er til alle lærere i henholdsvis Sogn og Fjordane innen utgangen av skoleåret 1998/99, og i hele landet innen utgangen av 2001. Ingen av disse forslagene fikk andre stemmer enn SVs egne.

- Vi er veldig fornøyd med innstillingen fra næringskomiteen, sier Vigtel. - Den understreker behovet for en plan for utbyggingen, at landområdene som avsettes må være stor nok, og at det er viktig å komme i gang i terminalbygget.

Vigtel mener svært mye kan settes i gang allerede nå, særlig med tanke på samarbeid mellom høyskoler og næringslivet med desentralisert og distribuert undervisning.

- I terminalbygget vil vi kunne ta i bruk en tredel av til sammen 40.000 kvadratmeter i januar. Tre bedrifter er aktuelle for denne første fasen: POSC/Caesar, Telenor FoU og Umoe Technology. Alle tre representerer avanserte forskningsmiljøer som er interessert i å leie arealer på de betingelsene vi stiller, det vil si at de tilbyr studieplasser i samarbeid med etablerte institusjoner for høyere utdanning. En fjerde interessent er BI.

Vigtel sier at disponeringen av resten av terminalbygget kan være klar i løpet av våren og sommeren neste år, slik at bygget vil kunne være 100 prosent utnyttet innen høsten 1999. Da vil det også være plass til mindre bedrifter.

POSC/Caesar er fellesbetegnelsen på en forening og et prosjekt innen oljebransjen, med tanke på internasjonale standarder for programvareutvikling. Miljøet i Norge representerer 30 til 40 forskere. Umoe Technology er tilknyttet Umoe AS, aktiv i både skipsbygging og olje og gass. (For mer informasjon: Følg pekerne under bedrifter og nettsteder øverst til høyre.)

Stortingsrepresentant Øystein Djupedal fra SV er glad for at regjeringen og næringskomitéen så klart understreker at både Staten og utdanningsinstitusjonene skal spille en sentral rolle i hva som skjer med IT-Fornebu. Samtidig frykter han at et IT-senter på Fornebu vil virke som en magnet på ferdig og vordende kompetanse, og på lang sikt virke ødeleggende på de målene om regional IT-utvikling som regjeringen og komitéen slutter seg til.

- IT-Fornebu dreier seg om en gjeng med investorer som har greid å manipulere et helt politisk miljø for å skaffe seg et sugerør til statskassa, sier Djupedal til digi.no. - Heldigvis er statsråden noe mer tilbakeholden enn de nyfrelste i Arbeiderpartiet. I årevis har folk som Grethe Knudsen og Kjell Opseth kjempet mot alt vi har fremmet av forslag om å styrke IT-utdanningen i Norge. Nå tror de IT-Fornebu er løsningen på alle problemer. Det er mye naivitet og uvitenhet som ligger til grunn for slike holdninger.

Djupedal mener at det viktigste nå er å sikre grunnutdanningen, ikke prøve å etablere et "Silicon Valley" gjennom politiske vedtak.

- Denne idéen er et blindspor. Det er fåfengt å tro at du vil ha noe avansert på gang i terminalbygget i januar, så lenge det ikke finnes konkrete idéer.

Da jeg refererer Djupedals ord for investorenes talsmann, vil ikke Vigtel si annet enn at Djupedal må være feilinformert, enda plandokumentet fra i våres ble fordelt til alle på Tinget.

Til toppen