Tre milliarder potensielle telekunder?

En studie gjort av Deloitte Research viser at under halvparten av verdens befolkning har foretatt en telefonsamtale. derfor er det fremdeles store ekspansjonsmuligheter for telesektoren, i særdeleshet utenfor USA og Vest-Europa.

En studie gjort av Deloitte Research viser at under halvparten av verdens befolkning har foretatt en telefonsamtale. derfor er det fremdeles store ekspansjonsmuligheter for telesektoren, i særdeleshet utenfor USA og Vest-Europa.

Siden verdens teletjenester så langt bare inkluderer halvparten av verdens befolkning, betyr dette at det er et stort uutnyttet potensiale, noe Deloitte Research påpeker i sin studie av det globale telemarkedet.

Rundt 150 millioner mennesker står på venteliste for å få installert telefon i verden, noe som gjør vekstmulighetene store for telebransjen, skriver selskapet. Deloitte Research påpeker at lavere kostnader og økt interesse blant et fåtall teleoperatører vil være drivkraften bak utbyggingen som i stor grad vil skje i regi av større teleoperatører eller grupper av operatører.

Bakdelen er den økonomiske uroen som eksisterer i flere av de nasjonene som har lav tele-penetrasjon, men dette kan igjen kompenseres ved utbygging for eksempel mobiltelefoni som erstatning for fasttelefoni.

David Roddy i Deloitte Research påpeker at et land som Kina representerer store muligheter for både teleleverandører og operatører, som med et potensiale for økonomisk vekst vil bli viktigere enn USA i løpet av ti år.

Til toppen